Gym skapar sin egen el
Green Revolution är ett företag som är med på resan mot grönare gym med tillverkning av deras elgenerator. (Foto: AFP/Stan Honda)


Gymen har börjat producera sin egen el, i alla fall i delar av USA.

En liten generator sätts på träningscykeln och den som tränar kan se hur mycket energi som produceras. Även en stor skärm visar hur mycket el hela gruppen genererar.

Ett gym som har installerat systemet kan redan se en tydlig förändring av hur mycket el man betalar för. Skillnaden är stor och gymet behöver i dag bara betala för 40 procent av den tidigare elräkningen.