Gurkmeja kan förbättra minnet
Bara ett gram gurkmeja till frukost förbättrade minnet, enligt studie i Taiwan. (Foto: via Shutterstock)


Ett gram gurkmeja till frukost kan bidra till att förbättra minnet hos personer som är i ett mycket tidigt skede av diabetes, och som löper risk för kognitiv svikt.

Upptäckten har stor betydelse, med tanke på att världens åldrande befolkning innebär ett ökat antal människor med anlag för diabetes. Diabetes i sin tur är kopplat till demens.

Tidiga insatser kan bidra till att lätta på bördan, antingen genom att stoppa sjukdomen eller minska dess effekter, säger professor emeritus Mark Wahlqvist, vid Monash University.

Testade arbetsminnet

Professor Wahlqvist har nyligen lett en studie i Taiwan, som testade arbetsminnet hos män och kvinnor med obehandlad pre-diabetes. Testpersonerna var i åldern 60 år eller äldre.

— Arbetsminnet tros allmänt vara en av de viktigaste mentala förmågorna, och avgörande för kognitiva färdigheter såsom planering, problemlösning och tänkande, sade Wahlqvist.

Provresultaten är användbara för att förutsäga framtida försämring och demens.

Ett gram gurkmeja förbättrade minnet

I en placebokontrollerad studie fick försökspersonerna inta ett gram gurkmeja i samband med en näringsmässigt sett enkel frukost – vitt bröd. Deras arbetsminne testades före och några timmar efter måltiden.

— Vi fann att detta enkla tillägg till frukost förbättrade arbetsminnet under sex timmar hos äldre personer med pre-diabetes, sade professor Wahlqvist.

Gurkmeja används ofta i matlagning, särskilt i Asien. Dess karaktäristiska gula färg beror på curcumin, som står för 3-6 procent av gurkmejas innehåll, och har visat sig för kunna minska risken för demens genom experimentiella studier.

— Våra fynd om gurkmeja överensstämmer med dessa observationer, vad beträffar påverkan på kognitiv funktionen vid störd ämnesomsättning och insulinresistens, sade professor Wahlqvist.

Den här artikeln publicerades ursprungligen av Monash University. Återpublicerad via Futurity.org under Creative Commons licens 4.0.

Ingefära har en given plats inom läkekonsten

Kineser säljer ren luft i plastpåsar