Gummiasfalt kan ge tystare vägar
Vägverket ska under tre år ta reda på vad det innebär att ha malda gummidäck i asfalten. (Foto: AFP)


Gamla bildäck kan bli framtidens vägar, för nu provar Vägverket att blanda gummi i asfalten och svenskarna ska med det förhoppningsvis få vägar som avger mindre buller och skadliga partiklar.

– Vägverket har gjort noggranna undersökningar kring miljö- och hälsofrågorna i samband med gummiasfalt. Erfarenheterna från andra länder är goda och därför vill vi testa gummiasfalten på de svenska vägarna, säger Mats Wendel vid Vägverkets huvudkontor i Borlänge, i ett pressmeddelande.

Förutom miljö- och hälsovinsterna har vägar av det här slaget visat sig ha längre hållbarhet. I USA har gummiblandad asfalt använts länge och gett positiva resultat för miljön, samt även ekonomiska fördelar.

Vägverket kommer att testa gummiasfalten under tre år på några kilometer väg utanför Eksjö, Malmö och Lund. Beläggningsarbetena sker veckorna 33-35.

– Under försöket kommer fortsatta utvärderingar att göras bland annat avseende arbetsmiljöaspekter vid tillverkning och utläggning av gummiasfalten. Det kommer också att genomföras studier på eventuell påverkan på miljön, säger Anders Berg, projektledare Vägverket avdelningen Samhälle och Trafik i Borlänge, i ett pressutskick.

Gummiasfalt tillverkas av gummigranulat av krossade återvunna bildäck som blandas med asfaltens bindemedel. Andelen gummi i den färdiga asfalten är mindre än två procent.