Gulag och laogai jämförs på konferens


Det sovjetiska gulagsystemet och kommunistkinas laogaisystem ska bli föremål för jämförelse vid en konferens den 4 maj i Washington, USA. The Laogai Research Foundation står bakom arrangemanget  med stöd av Robert F. Kennedy Memorial.

 
Det är allmänt känt att förtryckande regimer världen över har använt sig av arbets- och dödsläger för att eliminera fiender och vidmakthålla kontrollen över folket. Tre stora exempel på denna praxis är gulag i Sovjetunionen, koncentrationslägren i Nazityskland och Kinas laogailäger (arbetsläger). De styrande som använt och använder sig av dessa lägersystem har haft olika filosofier och idéer, men ändamålet och resultatet har varit detsamma.

Nazisternas koncentrationsläger drevs i endast i 12 år. Ändå dog miljoner människor i gaskamrarna när Hitler verkställde den ”slutliga lösningen”. Nazisterna dödade judar och andra ”fiender”, inkluderat katoliker, Jehovas vittnen, fackligt aktiva med flera grupper. Många försvann spårlöst och vissa bedömare har uppskattat att omkring tolv miljoner människor dödades i koncentrationsläger under nazisterna styre.

Gulag i Sovjetunionen etablerades på 1920-talet av Lenin och Stalin. De ville eliminera fiender genom att använda kommunism och klassrevolutionen. Efter Stalins död 1953, fördömde Chrustjov den Stora utrensningen och anklagade Stalin för maktmissbruk. Han tillkännagav ett slut på pratet om klasskamp och klassfiender och många människor blev frisläppta från gulagen. Den ökända Magadangulagen etablerades 1932 och stängdes 1956, efter att ha fängslat omkring en miljon människor. Trots denna utveckling fanns gulag fortfarande i någon form ända till 1991. Det har uppskattats att 25 miljoner människor dog i gulagsystemet.
 
Kinas laogaisystem talas det inte lika ofta om, fastän det har existerat i över 50 år. Laogai byggdes upp under 1950-talet med gulagsystemet som förebild och hjälp av experter från Sovjetunionen. Inte ens efter Maos död 1976 fördömde Deng Xiaoping offentligt hans brott. 1994 avlägsnades ordet laogai från de officiella dokumenten, men ändå har Laogaisystemet fortsatt att verka fram tills idag. Även om Kina har genomgått viktiga förändringar i vissa avseenden, till exempel ekonomin, så kvarstår laogai och har fortfarande en mycket viktig roll i den kinesiska regimens förtryck av befolkningen.    

”Demokrati är oförenligt med laogai. Utan laogaisystemet skulle inte Kinas ledare kunna upprätthålla sitt totalitära system. 50 miljoner människor har lidit innanför laogais murar, vilka än idag fungerar som verktyg för orättvisa och förtryck” påstår The Laogai Resarch Foundation i inbjudan till seminariet.

Genom konferensen den 4 maj vill man jämföra forskningen kring de båda systemen och arbeta för ett mer rättvist globalt samhälle.
Nancy Pelosi, medlem av kongressens representanthus kommer att hålla öppningstalet.
Andra kända experter som kommer att delta, tibetanska aktivisten och laogai-överlevaren Ama Adhe, journalisten Anne Applebaum, ordföranden i NED Carl Gershman, vd:n för Freedom House Jennifer Windsor,  Dr Dieter Heinzig från Tyskland,  Dr Joel Kotek från Frankrike, vd för  LRF Harry Wu, Tienchi Martin-Liao och många kinesiska laogai-överlevande.

Fotnot: * The Laogai Research Foundation är en organisation som etablerades för att samla information och sprida kunskap om Kinas Laogai-system. LRF dokumenterar och rapportera även andra systematiska brott mot mänskliga rättigheter i Kina, såsom allmänna avrättningar, tvångsaborter, organskörd från avrättade fångar och förföljelse av andligt troende.
Källa: LRF´s hemsida: http://www.laogai.org/news/newsdetail.php?id=2526