”Gudspartikeln” förvandlas till musik av fysiker
Underjordiska maskiner i CERN, som partikelacceleratorn LHC, skapar nu musik genom sönderdelning av partiklar efter höghastighetskollisioner av protoner. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)


Ett nytt forskningsområde har öppnats genom den musik som nyligen skapats av Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire (CERN), vilket kan översättas till Europeiska laboratoriet för partikelfysik. Forskningsavdelningen vid CERN:s underjordiska fysiklaboratorium skapar musik genom att sönderdela partiklar efter att protoner kolliderat i hög hastighet.

Fysikerna vid CERN har använt ny ljudteknik som kan översätta datorgenererade mätningar efter partikelsönderdelning till ljud. Underjordiska maskiner vid CERN:s LHC-experiment är nu en källa till musik som finns ute på internet, rapporterar Reuters.

Forskarna manipulerar partiklar som kolliderar med varandra med ljusets hastighet och möjliggör därmed mätning av upplösningen av de olika partiklarna med superdatorer. Experimenten vid LHC består av sex experiment som genomförs av fysiker från 20 olika länder.

Teamet som är ansvarigt för den vetenskapliga musiken kallar sig själva The Sounds of Science. Musik från projektet kan hittas på ww.lhcsound.com.

”Vi vill att alla ska kunna dela detta under och det spännande vi gör, och detta känns som ett bra sätt att visa den respektingivande prakten i alltihop”, sade fysikern Lily Asquith till Reuters.

Teamet har en inspelning av den musikaliska tolkningen av den länge debatterade ”gudspartikeln”. Gruppen planerar också att göra musiken till ringsignaler till mobiltelefoner.

Stephen Reucoft från Elementary Particle Physics Group på Northeastern University i Boston beskrev ”gudspartikeln” som ”hypotetisk”. Idén bakom partikeln är att det finns en substans som sätter samman mikropartiklar till makropartiklar som forskarna kan mäta och registrera.

”Gudspartikeln” är också känd som Higgsbosonen. Namnet Higgsbosonen kommer från Higgsfältet, som är ett kvantfält som sägs kunna ge andra partiklar förmågan att forma en massa. Higgsfältet är baserat på Standardmodellen som används av forskare som forskar inom fysik liksom inom kvantfysikens abstrakta värld, även kallat kvantmekanik.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/38029/