”Guds badkar” upptäckt i Australien


Australienska forskare säger att de har upptäckt ”Guds badkar” – en avlägsen sjö med klart vatten som ser ut att ha samma kemiska kod som för omkring 7500 år sedan.

”Det är som ’Guds badkar’, sade Cameron till AAP beträffande en avlägsen sjö i Australien. ”Den är vacker. Den är väldigt vacker.”

Forskare på University of Adelaide sade att vattnet är så rent att man kan se botten på minst 10 meters djup.

“Vi vet att det funnits variationer i klimatet i regionen inklusive North Stradbroke Island de senaste decennierna, men under den tiden har djupet, strandlinjen och vattenkemin i Blue Lake uppvisat små variationer”, tillade Barr.

“Vi vet också att regionen upplevde ett betydande skifte mot torrare klimat för omkring 4000 år sedan.”

Barr sade att sjön är den enda av sitt slag i Australien.

“Ekosystemen för färskvatten i Australien är till sin natur och genom egenskaperna i det klimat som påverkar dem variabla”, sade Barr till ABC. ”Den här platsen tycks vara unik på så sätt att den uppvisar en hög grad av stabilitet. I det avseendet är den en fristad för växt- och djurliv i färskvatten, skilt från variabla miljöer.”

“Vi skulle också hävda att den sannolikt kommer att vara en fristad för färskvatten under viss tid i framtiden om den sköts ordentligt.”

Översatt från engelska