Gudomlig föreställning i Osaka
Inropning: The Diving Performing Arts Troupe visar sin uppskattning inför Osakapublikens rungande applåder. (Foto: Lisha/The Epoch Times)


När ridån sänktes hade The Diving Performing Arts Troupes första föreställningar i Japan framgångsrikt avslutats inför den entusiastiska Osakapubliken.

I publiken fanns politiska tjänstemän, akademiker, företrädare för rättsväsendet, ledare för kinesiska föreningar såväl som representanter från Taiwans ekonomiska och kulturella kontor i Osaka. Många tjänstemän från Osakas liberala demokrater och representanthus kom för att se föreställningen och hade utfärdat gratulationsbrev. Flera tv-stationer och tidningar från Osaka och Tokyo rapporterade om föreställningen, som hölls den 10 mars.

Forntida Tangdynastins kultur för nutida publik

Daterad flera tusentals år tillbaks anses den gudomliga kinesiska kulturen ha nått sin fulländning under Tangdynastin. Med föreställningens öppningsnummer ”Skapelsen” visas med dans hur den högste Buddha i ett himmelskt paradis vägleder många himmelska varelser att komma till den mänskliga världen för att förmedla Tangdynastins gudomliga kultur.

”Till den rättmätiga platsen” beskriver förföljelsen av Falun Gong i Kina. En kvinnlig Falun Gong-utövare förföljs till döds då hon vägrar ge upp sin tro på ”sanning, godhet och tålamod” – de tre högsta principerna i Falun Gong. När utövaren slutligen leds av en Bodhisattva till Buddas upphöjda paradis grep det uppnebarligen tag i japanerna i publiken, som ju är kända för att uppskatta det himmelska.

Shinichi Tokunaga en känd Japansk advokat sade att föreställningen lämnat ett mycket djupt intryck hos honom.

– Under det kinesiska kommunistpartiets propaganda tror det kinesiska folket inte på guds existens. Efter att ha sett denna dans tror jag att du kommer att förnimma paradiset och gudars existens och kommer att förstå att genom att tro på gud och goda människor kommer du också att bli lyckosam.

Vidare berättade advokat Shinichi Tokunaga att föreställningen har låtit honom förstå hur och varför Falun Gong-utövare lider och utstår en sådan brutal förföljelse. Genom deras långa och enorma lidande kommer de definitivt att komma till himlen och uppnå goda resultat för framtiden.


Osakauniversitetets fd vice ordförande Taabata sade att jämfört med de kinesiska föreställningar han tidigare sett var dagens föreställning mycket inspirerande. (Foto: The Epoch Times)

Osakauniversitetets fd vice ordförande Taabata sade att jämfört med de kinesiska föreställningar han tidigare sett var dagens föreställning mycket inspirerande. (Foto: The Epoch Times)

Sånger ger publiken hopp

Mr. Taabata, hedersprofessor och fd vice ordfrörande på OsakaUniversitetet sade att när han jämför föreställningarna från Kina och the Chinese New Year Spectacular var det verkligen gripande. Han sade att han speciellt uppskattade den tibetanska etniska dansen ”Snöiga berg och vita lotus” samt ”Till den rättmätiga platsen”.

Professor Taabata sade sig var väldigt berörd av sångerna, hyllande sopranen Bai Xue och kontraalten Yang Jiansheng. Han hoppades att fler människor skulle få möjlighet att höra dessa sånger i framtiden.

– När jag tittade på deras föreställning kände jag något förmedlades till publiken som senare gav alla en känsla av hopp. Oavsett vilket land du är från, när du hör sångerna kommer du att genljuda av dem, sade professorn vidare.

En fotograf hoppas på föreställningar i Kina

Efter att fotograf Yoshitaka Sakai sett föreställningen lovordade hon den som elegant med artisteri i världsklass. För honom är kultur någonting som är mycket viktig och konsten är ämnad att levandegöra och uttrycka kulturens inre mening.

Han tillade att element från olika kinesiska minoriteters traditionella kultur uppenbarade sig i danserna. Genom att se danserna märkte han att han kunde uppleva koreografernas öppenhet och generositet såväl som dess respekt för andra nationalteters traditionella kulturer. Övertygad om att Tangdynastin var den kulturellt mest brillianta och blomstrande kinesiska eran uttryckte Yoshitaka Sakai sin uppskattning till föreställningen för att har presenterat essensen av Tangdynastin för publiken.

Yoshitaka Sakai hoppas att the Chinese New Year Spectacular snart kommer att ha möjlighet att uppträdda i Kina.

– En sådan fantastisk föreställning borde visas i Peking, Shanghai och till och med på Himmelska fridens torg, sade han.

Det japanska månadsmagasinet Gekan Tyugokus redaktör Mingxia sade att föreställningar med sådan här storslagenhet försvann från Kina för länge sedan. Men nu hade nära 2 000 japaner möjligheten att häpna över en sådan fantastisk föreställning gjord av utlandskineser. Lokalen fylldes av om och om igen av applåder som fick utlandskineserna att känna sig ytterst stolta.

Läs originalartikeln” target=”_blank”>engelska av Mimmi Svensson.