Guan Zhong - Kinas första legalistiska filosof
Guan Zhong, premiärminister hos hertig Huan av Qi. De båda är illustrerade av Zhiching Chen, Epoch Times.


Guan Zhong var en framstående politiker och den förste filosofen i Kinas historia som framförde den legalistiska filosofin i en stat under Vår-och Höstperioden. Legalism handlar om att man har klara och kända lagar som gäller lika för alla.

Guan Zhong utsågs till premiärminister av hertigen Huan av Qi år 685 f. Kr. Under hans styre blev Qi den mäktigaste staten i den perioden.

Guan Zhong och Bao Shuya hade varit vänner sedan de var tonåringar. Bao såg att Guan hade talang men dålig ekonomisk bakgrund, så han såg alltid efter Guan och behandlade honom med vänlighet, trots att Guan ibland tog hans personliga tillhörigheter.

Det var också Bao Shuya som senare rekommenderade Guan till hertigen Huan av Qi som kandidat till premiärministerposten. Guan började sin modernisering av staten Qi med flera reformer strax efter utnämningen och hans politik hjälpte senare hertig Huan att bli den förste med att starta en serie av härskargrupper med lydstater i allians under Vår-och Höstperioden.

Guan centraliserade statsmakten genom att dela in staten i fasta enheter för att de sedan skulle administreras av en centralbyrå som stod direkt under hertigen. Efter att ha klassificerat befolkningen i fyra grupper: ämbetsemän, bönder, hantverkare och köpmän utvecklade Guan en bättre metod än den existerande för att välja ut de talanger som skulle genomgå ett utbildningsprogram för att bli ämbetsmän.

Han modifierade avgiftsreglerna från att samla in uppgifter från storhushåll och varje enskilt hushåll. Med dessa reformer hjälpte Guan framgångsrikt hertigen av Qi att styra det administrativa ansvaret från den en gång så mäktiga adelns klaner till ett professionellt centraliserat ämbetsverk.

Guan hade också den tron att folkets välfärd är fundamentet för en stat. De välmående människorna skulle vara lätta att utbilda i anständighet och etikett och styras av härskare. Han förespråkade även att härskaren skulle bekymra sig om ekonomiskt välstånd för alla samhällsklasser, och försäkra sig om att folket var villigt att tjäna härskaren.

En stats fyra hörnpelare var anständighet, rättvisa, integritet och samvete. Härskaren bör vara ett exempel och visa sin dygd genom att följa dessa riktlinjer.

Under sina 40 år som premiärminister genomförde Guan Zhong en rad reformåtgärder när det gäller inhemska som utländska angelägenheter. Med hans hjälp blev Qi-statens aspekter av politik, militär och ekonomi den mest förhärskande.

Det antas allmänt att Guan Zhong är författaren till boken Guanzi, som är den äldsta kända boken om legalism och ekonomi i det forntida Kina. När det gäller ekonomi täcker den finans-, bank-, penningområdet, handel, beskattning och andra aspekter inom det ekonomiska området, och har stort inflytande på den ekonomiska utvecklingen i Kina.