Gruvöppning kan skapa 150 jobb


Dannemora Mineral AB fick i dag klartecken av myndigheten Bergsstaten att öppna järnmalmsgruvan i Dannemora norr om Uppsala. -Jätteroligt att höra, säger Jacob Spangenberg, kommunalråd i Östhammar.

Gruvan som har 500-åriga anor lades ned 1992. Den bearbetningskoncession som Bergsstaten nu ger Dannemora Mineral gäller i 25 år. Beräkningar som gjorts av företaget visar att det inom koncessionsområdet finns 24 miljoner ton malm.

Det är det höga världsmarknadspriset på järnmalm som gjort att gruvbrytning i Dannemora återigen kan bli lönsam.

– Det var jätteroligt att höra. Nu återupptas en väldigt lång tradition. Det har funnits gruvbrytning i Dannemora ända sedan 1200-talet, säger Jacob Spangenberg, kommunalråd i Östhammars kommun.

– Det här betyder att det skapas 120-150 arbetstillfällen för produktionen, inklusive underentreprenörer. Dessutom blir det kringeffekter för till exempel servicesektorn, säger han.

Enligt Jacob Spangenberg planeras provbrytning i gruvan 2008, och full produktion 2009 eller 2010.

Innan gruvdriften kan börja måste miljödomstolen fastställa villkor för brytningen. Det kan ske under 2007.