Gruvbolagets ansökan om brytning i Kallak otillräcklig


Gruvbolaget Jokkmokk Iron Mines ABs (JIMAB) ansökan om järnmalmsbrytning i Kallak är otillräcklig, meddelade länsstyrelsen i Norrbotten i ett pressmeddelande på fredagen.

Avslaget är inte ett definitivt nej, men länsstyrelsen anser sig inte kunna bedöma om gruvverksamhet är lämpligt i det aktuella mark- och vattenområdet utifrån den ansökan som kommit in.

”JIMAB har inte tillräckligt tydligt visat hur den planerade gruvnäringen kommer att påverka rennäring, natur- och kulturvärden, energiproduktion, kommunikationer, med mera,” skriver de.

Det får inte finnas några tveksamheten kring vilken påverkan verksamheten kommer att medföra.

Frågan om gruvbrytning i Kallak utanför Jokkmokk har fått internationell uppmärksamhet efter de stora protesterna i somras, då en grupp aktivister försökte att stoppa gruvbolagets provborrningar.