Grupp vill avslöja ufo-bevisen globalt
Amerikansk historiker, Richard Dolan, deltog i den civila utfrågningen om att offentliggöra information om utomjordisk intelligens som hölls på National Press Club i Washington 3 maj, 2013. Dolan sade att regeringens motvilja till att göra det motsägs av de tusentals dokument som har släppts om förekomsten av oförklarliga och oidentifierade ufon runt om i USA. (Foto: Shar Adams / The Epoch Times)


Efter fem dagar och 40 internationella vittnesmål från militära, vetenskapliga och akademiska vittnen, enades en kommitté med sex före detta kongressledamöter om att söka internationellt stöd för att bryta ”sanningsembargot” kring möten med utomjordiskt liv.

Den 3 maj läste arrangören av den kongressliknande medborgarutfrågningen om utomjordisk liv, Stephen Bassett, upp en kommuniké som undertecknats av fyra av de sex pensionerade kongressledamöterna.

Enligt den kommer Citizen Hearing Foundation att genomföra en global kampanj för att få till stånd en världskonferens som ska ägna sig åt att upptäcka sanningen bakom de ”överväldigande vetenskapliga bevisen” som tyder på ett samband mellan iakttagelser av oförklarliga luftfarkoster och utomjordisk intelligens.

”Om dessa farkoster är av utomjordiskt ursprung är det med tanke på de enorma globala konsekvenser en fråga för FN:s generalförsamling”, läste Bassett ur kommunikén.

Utfrågningen, som finansierats av den kanadensiske filantropen Thomas Clearwater, har dokumenterats av Just Cause Entertainment och fått titeln ”Sanningsembargot”.

I utfrågningen ingick förstahandsuppgifter om extraordinära iakttagelser. De förre detta flygofficerarna i USA:s flygvapen Robert Salas, Bruce Fenstermacher och David Schindele, samt sergeanten David Scott, gav personliga redogörelser om oidentifierade farkoster som svävade över utskjutningsramper för kärnvapen i Wyoming och North Dakota. De beskrev hur farkosterna stängde av de ballistiska missilerna, stoppade bilar och bröt av radiokommunikationen. Två av officerarna hade aldrig tidigare talat offentligt om sina erfarenheter.

Efter att ha hört deras berättelser sade förre republikanska ledamoten för Michigan Carolyn Kilpatrick att hon var övertygad om att ”det finns något där ute”.

”De militära vittnena talade om incidenter som inträffade för 30, 40, 50 år sedan och har varit tysta ända sedan dess. De har kommit hit från sin pensionärstillvaro med övertygande uppgifter som får oss att vilja titta närmare på dessa fenomen”, sade hon.

Kilpatrick är den första afroamerikanska kvinnan som ingår i representanthusets  försvarkommitté och den första som gått med på att delta i utfrågningarna. Hon sade: ”Detta är ett internationellt fenomen och USA och andra länder måste inse att det finns andra liv.”

Förre Alaskasenatorn Mike Gravel ifrågasatte möjligheten för kongressen att göra något i frågan och pekade på de internationella vittnen vid utfrågningen med representanter från Kanada, Chile, Argentina, England, Brasilien, Italien, Kina, Peru och Uruguay.

”Det finns ingen anledning till varför… vi inte skulle försöka att inom våra egna samhällen få dem att stödja en mycket enkel, okomplicerad resolution, som [FN:s] generalförsamling uppmanas [behandla]”, sade han.


Kanadensiske forskaren Grant Cameron deltog vid utfrågningen den 3 maj. (Foto: Shar Adams / The Epoch Times)

Kanadensiske forskaren Grant Cameron deltog vid utfrågningen den 3 maj. (Foto: Shar Adams / The Epoch Times)

Den kanadensiska forskaren Grant Cameron har i nästan 28 år studerat kanadensiska och amerikanska regeringsdokument, särskilt i förhållande till amerikanska presidenter.

Han beskrev handlingar han erhållit från den kanadensiska regeringen: ”De erkänner att dokumentet är legitimt. Det säger att flygande tefat är verkliga… och USA vet det”, berättade han på utfrågningen.

Cameron motiverades att forska i frågan 1975 efter att ha bevittnat och fotograferat ufon under några månader i Manitoba, inte långt från gränsen mellan Kanada och USA.

Även om ett antal internationella vittnen beskrev sina regeringars öppna förhållningssätt till ufo-observationer, särskilt i Latinamerika, konstaterade Cameron att USA har tillämpat en sekretesspolicy i frågan under många år.

Cameron sade att tjänstemän från andra länder hade berättat att de skulle tala öppet om ufon så snart som USA ledde vägen.

2011 utfärdade
Vita huset ett uttalande och förnekade att man hade några bevis på utomjordiskt liv eller någon ”trovärdig information” om att bevis döljs. 

Richard Dolan, en av de mest respekterade auktoriteterna på ufo-studier, anser att det i frågan finns ett ”sanningsembargo” hos den amerikanska regeringen.

”En sak som har slagit mig är avvikelsen mellan de enorma mängder av skriftliga bevis som vi har å ena sidan, och den nästan totala avsaknaden av officiella bekräftelser av detta faktum å andra sidan”, sade han.

Dolan har sammanställt den mest omfattande studien av regeringens hantering av ufo-händelser i sina böcker ”Ufos and National Security State: Chronology or Cover-up 1941-1973,” och en andra volym, ”UFOs and National Security State: The Cover-Up Exposed, 1973-1991 ”.

Medan han konstaterar att ingen av de tusentals officiella handlingar som utgör definitiva bevis för den nationella säkerheten eller intelligenta möten med utomjordiskt liv, ”gör det ständigt växande antalet att vi är skyldiga att fråga oss varför de är så intresserade”.

I ett av de mest gripande vittnesmålen från utfrågningen var när Dolan på en videoinspelning intervjuar en sjuk före detta CIA-agent som är nära döden. Det var första gången som den anonyma tjänstemannen vågade tala offentligt. På en 15-minuters video berättade han om att han bevittnat utomjordingar, deras farkoster och hemlighetsmakeriet kring frågan.


Tidigare kongressmedlemmarna Roscoe Bartlett och Lynn Woolsey uppmanade till mer öppenhet i ufo-frågan. (Foto: Shar Adams / The Epoch Times)

Tidigare kongressmedlemmarna Roscoe Bartlett och Lynn Woolsey uppmanade till mer öppenhet i ufo-frågan. (Foto: Shar Adams / The Epoch Times)

De tidigare medlemmarna av USA:s kongress, Kaliforniens Lynn Woolsey och Marylands Roscoe Bartlett, skrev inte under kommunikén eftersom de förlorade sina platser i valet 2012.

Efter att ha hört vittnena sade Woolsey: ”Den som förlöjligar den här satsningen är de som gör något olämpligt.”

Med det avser Woolsey vittnesmål från före detta försvarspersonal som inte har kunnat tala om ufo-relaterade händelser eller ens söka medicinsk stöd i årtionden på grund av hemlighetsmakeriet.

”Jag hade ingen aning om hur illa alla har behandlats”, sade hon.

Roscoe Bartlett sade att samtliga framlagda bevis var ”mycket svårt att argumentera bort”.

Han sade att tjänstemän som fattade beslutet att hemlighålla de rapporterade ufo-händelserna i så många år, måste ha trott att de gjorde det bästa för det amerikanska folket men han trodde inte längre att så var fallet.

”Jag är mycket oroad över att en regering så lätt kan ignorera konstitutionen och gör vad den tycker är bra idag, också kan ignorera [den] för att göra dåliga saker i morgon”, sade han.

I en intervju i slutet av eventet frågade Bartlett: ”Hur kan vi behandla sjukdomen om vi inte känner till källan?”

Översatt från engelska