Grundaren av mors dag ville förbjuda den
När mors dag överskuggades av girighet och kommersialism försökte grundaren få den förbjuden. (Foto: Mohd Rasfan/AFP/Getty Images)


Varje år ägnar vi mors dag åt att överösa våra mödrar med gåvor, festmåltider och ett särskilt tack för allt hon gjort för oss under året.

Dagen symboliserar barnens uppskattning av sina mödrars fostran, lyssnande, visad kärlek, tålamod, vänlighet och förlåtelse.

Även om det verkligen är en bra idé att tacka ens mödrar för allt de gör för oss, tackades den allra första modern i USA som hedrades av sin dotter för mycket mer än vad hon hade gjort för sina barn.

Ironiskt nog hamnade denna speciella dag som var tänkt att fira mödrarnas prestationer i skuggan av girighet och kommersialism. Grundaren av mors dag försökte därför få den förbjuden.

Den första mors dag

Anna Jarvis bestämde sig för att uppfylla en bön som hennes mor en gång hade bett: att skapa en minnesvärd mors dag, till minne av mödrar för deras service till mänskligheten, enligt History.com och wvgenweb.org.

Modern, Ann Reeves Jarvis, en banbrytande hemmafru från West Virginia, ägnade sitt liv åt att öka medvetenheten om dåliga hygieniska förhållanden i flera samhällen vilka bidrog till hög barndödlighet. Hon hjälpte till att organisera ”klubbar för mödrars dagarbete” för att lära mödrar hur man tar hand om sina barn.

Dessa klubbar skulle senare gå samman för att bekämpa den potentiella splittringen mellan nord- och sydstaterna, och konfederationens synsätt. Ledamöterna enades om att upprätthålla vänskap och god vilja under hela det amerikanska inbördeskriget och därefter.

Efter moderns död 1905 utövade Anna Jarvis påtryckningar på affärsmannen och varuhusägaren John Wanamaker för att organisera det första officiella mors dagsfirandet 1908.

En nejlika till minnet av mor

Det firades i en metodistkyrka i West Virginia och i en av Wanamakers butiker i Philadelphia vilket drog till sig tusentals människor. Någon hade sänt 500 vita nejlikor till kyrkan med instruktionen att de skulle delas ut till varje mor som kom in i kyrksalen.

Jarvis började sedan en massiv kampanj med att skriva brev till tidningar och mäktiga politiker där hon ville ha en nationell helgdag för att hedra moderskapet och mödrars prestationer, i stället för att partiskt framhålla männens prestationer.

Även om många stater, städer och kyrkor hade antagit mors dag som en årlig helgdag 1912, blev den andra söndagen i maj en officiell nationell helgdag i USA 1914. I Sverige firas mors dag sista söndagen i maj.

Jarvis, som förblev ogift och barnlös, hade ursprungligen tänkt att den dagen skulle firas mellan mödrar och familjer. Det innebar att bära en nejlika till minnet av dagen och besöka sin mamma eller delta i gudstjänster.

Mors dag kommersialiseras

1920 hade florister, kortföretag och andra köpmän dragit ekonomisk fördel av dagens popularitet.

Jarvis började uppmana folk att inte att köpa kort och gåvor. Hon började även en kampanj mot mors dags-köpmän och lämnade in flera stämningar mot dem som använde namnet ”mors dag.”

Vid tiden för sin död 1948 hade Jarvis försökt få helgdagen borttagen helt och hållet.

Trots Jarvis sista ansträngningar är mors dag fortfarande en populär helgdag i USA och i andra länder. Det är en av USA:s största helgdagar för privat konsumtion.

Översatt från engelska.