Grönområden gör svenskarna lyckliga
Göteborgare sitter och fikar i Botaniska trädgården. Grönytor är viktiga för svenskarnas välbefinnande, enligt SCB:s statistik. (Foto: Marka /UIG via Getty Images)


Svenskarna är en av Europas sju nöjdaste befolkningar. Ett par av ingredienserna i ett lyckligt liv är sysselsättning och hälsa. Statistiska centralbyrån har tagit fram siffror på svenskarnas livslust.

Sverige hamnar på sjunde plats i lyckorapporten. Nöjdast verkar danskarna vara. 35 procent av svenskarna och 42 procent av danskarna säger sig vara nöjda med livet. I Bulgarien, som hamnade på sista plats, var bara 6 procent nöjda med livet.

Deltagarna fick svara på tre övergripande frågor om sitt välbefinnande. Hur nöjd är du med ditt liv? Är du lycklig? Känner du att livet är meningsfullt? De fick svara med en siffra på skalan 1-10.

I genomsnitt var de yngre nöjdare än de äldre, sammanboende med barn nöjdare än ensamstående. Arbetande och studerande nöjdare än arbetslösa, personer med högre inkomst nöjdare än de med lägre. Skillnaden mellan kvinnor och män var inte så stor.

Andra specifika frågor de fick svara på gällde boende, ekonomi, arbete, restid till och från arbetet, fritid, sociala relationer, med mera. Svenskarna var nöjdast av alla i hela EU med fritids- och grönområden i närområdet.

Sju av tio svenskar uppgav att de känt sig lyckliga hela tiden de senaste fyra veckorna.