Grönlands is smälter snabbare än någonsin


Grönlands istäcke smälte med rekordfart under förra året, enligt en rapport som offentliggjordes i Environmental Research Letters.

I rapporten konstateras att issmältningen pågick 50 dagar längre än genomsnittet för åren 1979-2009 på stora områden av södra delen av ön.

Issmältningen startade ovanligt tidigt, redan i slutet av april och fortsatte till mitten av september, enligt rapporten.

I juni och juli var det en temperaturökning med 1,5 grader, augusti och september hade en genomsnittlig ökning med 3 grader vilket påverkade issmältningen kraftigt.

– Den gångna smältsäsongen var exceptionell då isen i vissa områden smälte 50 dagar längre än genomsnittet, sade ledaren för studien doktor Marco Tedesco, chef för Cryospheric process laboratoriet vid City College i New York.

Våren 2010 i Grönlands huvudstad Nuuk var den varmaste man varit med om sedan man började mäta 1873.

Blankisen utsattes för solens strålar mycket tidigare och längre än föregående år.

– Blankis är mycket mörkare än snö och absorberar mer solstrålning. Annan issmältning som vi återkopplar till och undersöker är effekten av sjöar på den glaciala ytan, damm och sot som täcker istäcket och hur ytligt smältvatten påverkar flödet av is i riktning mot havet, säger professor Tedesco.

Forskare har tidigare noterat att isen som smälter på Grönland kan bidra till den ökande havsnivån runt om i världen.

Om Grönlands is skulle smälta helt tror forskare att havsnivån snabbt skulle stiga med mer än sex meter och orsaka översvämningar och förstöra många städer. Forskarna anser dock inte att det scenariot kommer att inträffa i den närmaste framtiden.

– Havsnivån förväntas stiga med en meter år 2100, till stor del på grund av smältande inlandsisar, berättade WWF:s klimatspecialist doktor Martin Sommerkorn för ScienceDaily.

Han tillade att det inte kommer sluta där. Han hävdar att ju längre vi väntar med att begränsa produktionen av växthusgaser, desto mer is smälter och vattennivån kommer att fortsätta stiga.

Tedesco säger till Washington Post att avrinningen förra året var på 530 gigaton, nästan dubbelt så mycket som 1958-2009 års genomsnitt på 274 gigaton.

Översatt från engelska:

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/49956/