Grönland blir självständigt
Stora förhoppningar: Inuuteq Holm Olsen, Grönlands biträdande utrikesminister och Mininnguaq Kleist, chef för avdelning för självstyrande, står på Times Square, Manhattan, New York den 19 maj. (Foto: Joshua Philipp/The Epoch Times)


Ett nytt blad vänds i Grönlands historia när denna danska provins blir ett självständigt land den 21 juni 2009. Flera förändringar kommer att märkas när landet tar sina första steg mot att bli en större aktör i den globala ekonomin.

Efter att ha varit under Danmarks styre i nästan 300 år är detta ett historiskt ögonblick för Grönland.

Inuuteq Holm Olsen, Grönlands biträdande utrikesminister, och Mininnguaq Kleist, chef för avdelning av självstyrande, möter Epoch Times den 19 maj på Manhattan, NY för att tala om förändringen som kommer att äga rum. De två är i staden under en veckas tid för att svara på frågor om maktbyte i Grönland.

– Detta är inte en etisk fråga avseende grönländare mot danskar. Det som är viktigt för oss är ett rättsligt erkännande. Den danska regeringen har backat upp detta, sade Olsen.

Lagen om självstyrande som håller på att genomföras kommer att implementeras på den nuvarande lokala regeringens politiska system som tillämpas i Grönland sedan 1979. När lagen börjar gälla den 21 juni kommer Grönland att erkännas som en nation enligt internationell lag. 33 nya ansvarsområden kommer att beviljas för att styra landet, exempelvis kontroll över polisen och domstolsväsendet. Total oavhängighet från Danmark är emellertid fortfarande mycket långt borta.

Kleist sade att det nuvarande systemet med självbestämmanderätt begränsar grönländarna alltför mycket . Han jämförde detta med en plattform med flera möjligheter som de redan har utforskat.


Stora förhoppningar: Inuuteq Holm Olsen, Grönlands biträdande utrikesminister och Mininnguaq Kleist, chef för avdelning för självstyrande, står på Times Square, Manhattan, New York den 19 maj. (Foto: Joshua Philipp/The Epoch Times)

Stora förhoppningar: Inuuteq Holm Olsen, Grönlands biträdande utrikesminister och Mininnguaq Kleist, chef för avdelning för självstyrande, står på Times Square, Manhattan, New York den 19 maj. (Foto: Joshua Philipp/The Epoch Times)

– Nu är lagen om självstyrande en ny plattform, en annorlunda plattform med nya dörrar som vi kan öppna, sade Kleist.

– För första gången kommer vi erkännas lagligt som folk på egna meriter. Så var inte fallet tidigare, sade han.

Danmarks förmåga att styra Grönland på rätt sätt har alltid dämpats av det stora avståndet mellan de båda länderna.

– Det är tufft att försöka regera ett land från 3000 kilometers avstånd. Vi som bor på Grönland har skakat på våra huvuden när vissa beslut har fattas i Köpenhamn, eftersom de inte lever under samma förhållanden som vi, sade Kleist.

– Det har varit ett problem. Människorna kan se att när vi nu fattar dessa beslut hemma, kommer vi närmare de beslut som fattas, sade han.

Några av de mer märkbara problemen med det nuvarande systemet kan ses i polismyndighetens organisation. Kleist förklarade att om det finns ett specifikt område som behöver fokus från polismyndigheten, måste beslutet gå via Danmark.

– Grönländska politiker kan faktiskt inte gå ut offentligt och avgöra vad polisen bör inrikta sig på eftersom polisen underordnar sig den danska staten, sade han.

Lagen om Grönlands självständighet blev klar den 19 maj i en tredje och sista danska omröstning, enligt Olsen. Den lokala befolkningen har också tryckt på förändring. Omröstningen den 26 november förra året gällande om Grönland borde fullfölja planen, visade att nära 75 procent av väljarna var för självständighet.

– Processen har inletts. Vi kan börja skriva vår egen konstitution om vi vill. Det finns en möjlighet att Grönland i framtiden kan bli en [världs-]aktör, sade Kleist.

Med en befolkning på knappt 56 000, kommer Grönland att ändra sin på fiskebaserade ekonomi till att gälla andra områden, däribland alternativ energi, mineraler och olja. Enligt den nya lagen kommer distributionsavtalet om delning av vinst från olja och mineraler att ändras, vilket ger Grönland fulla intäkter från mineraler och en större vinst från olja.

Kleist sade att anledningen till att det fanns en särskild överenskommelse om dessa resurser, var att ”potentiella inkomster och ekonomiska intäkter är så stora jämfört med andra branscher. Därför finns det naturligtvis så många intressen knutna till detta och det är också anledningen till att Danmark har undanhållit denna makt [från Grönland].”


Underbar utsikt: Färgranna hus har utsikt över en stor klippa tvärs över vattnet längs Grönlands kust. (Foto: Jens Henrik Nybo/Grönland turism)

Underbar utsikt: Färgranna hus har utsikt över en stor klippa tvärs över vattnet längs Grönlands kust. (Foto: Jens Henrik Nybo/Grönland turism)

– Man överlämnar inte oljeresurser hur som helst när de är lika stora som Kuwait. Så därför behöll de dem, men nu övertar vi dem, sade Kleist.

Som en del av överenskommelsen, allt eftersom Grönland får mer vinster från den utvecklande ekonomiska sektorn, kommer det av Danmark tidigare lämnat understöd att minska i motsvarande mån. För tillfället utgör understödet nästan en tredjedel av Grönlands BNP.

Ledarna har även tittat på vattenkraft som en ny möjlighet, eftersom Grönlands landskap kan göra en fullständig övergång till grön energi möjligt. Olsen sade att senast år 2015 planeras det att 80 procent av landet använder vattenkraft.

– Vi är bara 56 000. Det krävs inte mycket för att ändra saker, sade han.

Kleist tillade att i Grönland är detta ett stort problem, eftersom effekterna av klimatförändringar kan ses dagligen i landets massiva isberg och glaciärer.

– Klimatförändringarna är naturligtvis en stor fråga. Vi kan bara anpassa oss, sade Kleist.

Grön el, som erbjuds av landet, drar till sig intresset från flera industrier som kräver stora mängder av energi, exempelvis webbservrar och aluminium industri.

Landet kommer också att utveckla ett starkare utbildningssystem och öka byggandet av skolor och universitet. Man hoppas att detta kommer locka fler yrkesverksamma till lokala industrier.

Firandet kommer att äga rum den 19-21 juni när maktbytet är slutbehandlat. Bland dem som deltar är Danmarks drottning Margrethe II och danska statsministern Anders Fogh Rasmussen.

Bland evenemang, som hålls under firandet, finns flera som introducerar förändringar som äger rum på Grönland, till exempel en visning på handelsmässan om framtida kommersiellt potential och utställningar om utbildning och skolgång.


Våräng: Ett staket löper genom ett område av blommor i Grönland. På avstånd kan man se en liten stad längs kusten. (Foto: Karsten Bidstrup Grönland turism)

Våräng: Ett staket löper genom ett område av blommor i Grönland. På avstånd kan man se en liten stad längs kusten. (Foto: Karsten Bidstrup Grönland turism)

Efter att den nya lagen implementerats kommer vissa förändringar att märkas omedelbart.

Det Inuit-baserade grönländska språket kommer också att bli det officiella språket i landet, vilket skulle kunna tvinga en del butiksägare att ändra sina butiksskyltar där grönländska tecken bredvid redan existerande danska tecken hänger i deras affärer.

För närvarande talar nära 80 procent av landets befolkning grönländska, varav 30-40 procent inte talar ett andra språk. Detta medför ofta problem när ytterligare ca 30 procent talar bara danska.

 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17074/