Grekland och EU överens om låneförlängning
Greklands premiärminister Alexis Tsipras (höger) pratar med sin finansminister Yianis Varoufakis vid det grekiska parlamentet i Aten den 18 februari 2015. Grekland sade att de är "optimistiska" över att kunna lösa stödpaketskrisen genom att uppfylla kraven från både väljarna och borgenärerna med sitt förslag om en låneförlängning, trots skepsis från EU. (Foto: Louisa Gouliamaki /AFP /Getty Images)


Eurogruppens finansministrar kom på fredagen överens om att förlänga Greklands ekonomiska stödprogram med fyra månader. Därmed avvärjdes de potentiella riskerna att Grekland skulle hamna i bankrutt läge i mars, vilket kunde ha tvingat landet ut ur valutaområdet.

Överenskommelsen som ska ratificeras när Greklands borgenärer är nöjda med en lista över reformer kommer att lämnas in nästa vecka, rapporterar Reuters.

Avtalet ger tidsfrist åt båda parter

Grekland får en förlängning med fyra månader, inte sex, som det hade begärt, sade Jeroen Dijsselbloem, ordförande för euroländerna, och eurogruppens högste tjänsteman, enligt AP. I gengäld har Grekland åtagit sig att göra en rad ospecificerade reformer som ska antas under de kommande månaderna.

Fredagens överenskommelse kommer bara en vecka innan Greklands stödpaket på 240 miljarder euro löper ut. Avtalet syftar till att köpa tid för båda parter för att kunna enas om en långsiktig överenskommelse, i avsikt att lätta på Greklands börda.

”Vi har etablerat en gemensam grund igen” sade Dijsselbloem efter mötet i Bryssel, skriver AP.

Efter två veckors spända förhandlingar, visade den slutliga affären att båda lägren hade gjort kompromisser. Även Tysklands finansminister Wolfgang Schaeuble, som under de senaste veckorna hade antagit en tuff linje, sade ”det här är ett viktigt steg framåt. ”

Dijsselbloem sade enligt AP att fredagens överenskommelse är ett ”första steg i processen att återuppbygga förtroendet” mellan Grekland och dess europartners och gör det möjligt att få landet ”tillbaka på rätt spår.”

Måste få klartecken från övriga Euroländer

Grekland har alltså gått med på att inte fatta några egna självständiga beslut utan att först få klartecken av övriga Euroländer, vilket får anses vara ett nederlag för Grekland efter diskussionerna på fredag kväll, rapporterar Sveriges Radio.

Listan över reformer kommer att granskas omedelbart av företrädare för Europeiska centralbanken, Internationella valutafonden och EU- kommissionen och de kommer att rapportera sina iakttagelser till eurogruppen i ett konferenssamtal.

Om EU- kommissionen, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden är nöjda, kommer euroområdets medlemsstater ratificera förlängningen, vid behov genom sina parlament, rapporterar Reuters.

Om institutionerna inte anser att förslagen är tillräckligt bra, kommer Grekland att behöva börja på ett nytt förslag och skulle stå inför ekonomiska problem igen. Greklands räddningspaket slutar vid midnatt den 28 februari.

Om listan över reformer blir sanktionerad, då kommer det att utarbetas mer i detalj och enas om i slutet av april.

Varoufakis hävdade affären var en seger för hans land, eftersom Greklands regering kommer att kunna bestämma vilka reformer som ska föreslås.