Grekland hjälper Ryssland bygga gasledning
Två anställda på en ukrainsk station för gasleveranser i regionen Izmail i Ukraina nära gränsen till Rumänien. Ryssland ska transportera gas till stora delar av Europa genom South Stream-gasledning. (Foto: AFP/Sergei Supinsky).


Aten och Moskva undertecknade på måndagen ett avtal om att bilda ett samarbetsbolag för att hjälpa Ryssland att bygga sin South Stream-gasledning som går genom Grekland till andra europeiska länder. Affären är nästa fas i Rysslands satsningar på sitt ambitiösa gasprojekt.

Tjänstemän sade att de två sidorna skulle ha lika stora delar i skapandet av samarbetsbolaget. Uppskattad kostnad för byggandet är 1 miljard euro.

Ryssland kommer att transportera gasen under Svarta havet till Bulgarien, Ungern, Österrike, Grekland, Italien med flera länder. Moskva planerar att inrätta liknande samarbetsbolag tillsammans med alla involverade länder. För närvarande har man undertecknat sådana avtal med Ungern och Serbien.

Moskva beslutade att bygga gasledningen efter gaskonflikten mellan Ryssland och Ukraina i januari 2009 då flera östeuropeiska blev utan gasleveranser i två veckor.

South Stream-gasledningen är tänkt att vara i drift 2015. Ryssland planerar leverera 35 procent av Europas hela gastillförsel.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/36960/