Grekland förväntas få ett andra räddningspaket
Europeiska unionens flagga ses vaja över det antika templet Parthenon på Atens Akropolisklippa, den 19 april 2005. (Foto: Aris Messinis / AFP / Getty Images)


EU-kommissionen meddelade på torsdagen att Grekland har uppfyllt kraven för att beviljas den andra delen av räddningspaketet på totalt dryga 1000 miljarder kronor. Kommissionären för ekonomi och valutafrågor, Olli Rehn, berömde Grekland för dess snabba ekonomiska reformer men varnade för att det kan bli problem under resten av 2010.

Den andra delen, totalt ca 84 miljarder kronor, kommer från de andra femton medlemsstaterna i euroområdet och från Internationella valutafonden (IMF).

– Grekland har lyckats med en imponerande budgetmässig konsolidering under det första halvåret av 2010 och har gjort snabba framsteg med omfattande strukturreformer. Trots de stora framstegen kvarstår utmaningar och risker, sade Rehn.

Efter att ha funnit sig i att ha en enorm skuld på cirka 2900 miljarder kronor tidigare i år bad Grekland andra medlemmar av euroområdet om finansiellt stöd. Skulden skylldes på årtionden av statlig vanskötsel, toppad av okontrollerade anställningar och generösa löneförhöjningar inom landets gigantiska byråkrati. Massprotester och veckolånga strejker utbröt i hela landet mot regeringens aviserade drastiska nedskärningar av offentliga utgifter.

Enligt EU-kommissionären står den grekiska regeringen nu inför de svårigheter det innebär att se till att banksektorn har adekvat likviditet och finansiell stabilitet. Samtidigt måste de strukturella reformerna påskyndas och den väldiga potentialen för tillväxtstimulering släppas lös.


Greklands premiärminister Georgios Papandreou (t.v.) möter EU:s kommissionär för ekonomiska och monetära frågor, Olli Rehn, på sitt kontor i Aten den 1 mars. (Foto: Louisa Gouliamaki / AFP / Getty Images)

Greklands premiärminister Georgios Papandreou (t.v.) möter EU:s kommissionär för ekonomiska och monetära frågor, Olli Rehn, på sitt kontor i Aten den 1 mars. (Foto: Louisa Gouliamaki / AFP / Getty Images)

Georgios Papandreous socialistiska regering hyllades av Rehn för att den åstadkommit betydande nedskärningar av de statliga utgifterna: under första halvåret 2010 minskade de med 46 procent på årsbasis, en högre siffra än väntat.

Totalt minskade de statliga utgiftsposterna med 16,9 procent jämfört med första halvåret 2009, vilket främst återspeglar minskningar av offentliganställdas löner och lägre kapitalkostnader.

Men Grekland ligger fortfarande efter i fråga om intäkterna, vilka ökade med 5,9 procent under första halvåret, långt under målet med en årlig ökning på 15,6 procent.

Kommissionären Olli Rehn har rekommenderat att man vidtar snabba åtgärder mot skattefusk, som till exempel statstjänstemännens folkräkning, och inrättandet av en enda utbetalande myndighet för offentliga löner. Privatisering och omstrukturering av statligt ägda företag, särskilt på områdena järnvägstransporter och energi, måste påskyndas.

Även om Grekland har uppfyllt kraven för nästa delbetalning av räddningspaketet måste det slutgiltiga beslutet fattas av euroområdets finansministrar som sammanträder i Bryssel den 7 september.

Den grekiska regeringen är övertygad om att betalningen kommer att beviljas, trots att den grekiska ekonomin har krympt med 1,5 procent under andra kvartalet 2010, och behåller den negativa trenden för sjunde perioden i rad.

Grekland är den enda medlemmen av euroområdets sexton länder med negativ tillväxt.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/41277/