Grekiskt tankfartyg kapat av pirater i Västfrika


Ett grekiskt oljefartyg med 24 besättningsmedlemmar ombord kapades av pirater utanför Togo i Västafrika. Kapningen är tecken på att piratattackerna i regionen ökar, enligt den internationella sjöfartsbyrån.

Piratattackerna utanför Somalias kust och i Indiska oceanen har minskat under de senaste åren, men nya uppgifter visar att kapningarna ökar i Guineabukten utanför Västafrika istället.

Attacken på tisdagen var den andra på två veckor, rapporterade AFP.

Västafrikanska pirater stjäl oftast lasten och lastar över den till ett annat tankfartyg. De släpper samtidigt besättningen till skillnad mot somaliska pirater som oftast kräver en lösen för både fartyget och besättningen som de kan hålla i månader ända tills lösensumman levererats.

Noel Choong, chef för den internationella sjöfartsbyråns piratfrågor, berättade för nyhetsbyrån att ”i det här området kommer de att hålla fartyget i fyra eller fem dagar, plundra det och stjäla en del av lasten, vanligen gasolja.”

Choong sade att det förekom skottlossning mellan kaparna och Togos marinkår men piraterna undkom.

Kaparna kan ha varit från samma piratsyndikat som de som kapade ett brittisktflaggat fartyg den 19 augusti. Fartyget och 18 personer ombord släpptes i torsdags i närheten av Nigeria.

Under det här året har det i Guineabukten varit 36 attacker, kidnappningar och kapningar, vissa med dödlig utgång, vilket innebär en kraftig ökning jämfört med året innan.

Översatt från engelska