Greenpeace slåss mot GMO-potatis och kemijätten BASF
Greenpeace aktivister protesterade i Nedre Vojakkala i Tornedalen mot GMO-odling av potatisen Amflora på grund av undermålig riskbedömning. (Foto: Christian Åslund / Greenpeace)


Det är dags att sätta potatisen i jorden. I Tornedalen däremot blockerades ett potatislager med den genmodifierade potatissorten Amflora av Greenpeaceaktivister som inte alls ville att denna potatis ska komma i jorden.

Amflora har godkänts av myndigheterna för odling. Greenpeace hävdar emellertid att godkännandet inte baserades på tillräckliga och oberoende studier om riskerna för hälsa och miljö.

– De utvärderingar som finns har industrin själv producerat. Att odla genmodifierad potatis, trots att det finns GMO-fri potatis, är både oansvarigt och onödigt, sade Patrik Eriksson, kampanjchef på Greenpeace.

Italien, Österrike, Grekland, Luxemburg och Ungern har förbjudit kommersiell odling av Amflora.  I Sverige kan genmodifierade (GMO) grödor godkännas om de är ”lika säkra som sina konventionella motsvarigheter”.

Patrik Eriksson säger på Greenpeaces hemsida:
– EU:s lagstiftning säger tydligt att försiktighetsprincipen ska gälla i fråga om oklarheter i jordbruk och livsmedel, men med Amflora och andra GMO-grödor har detta ignorerats. Sveriges regering har påpekat brister i riskbedömningen men har inte arbetat för ett stopp för GMO-odling i EU.

Trots att miljöminister Andreas Carlgren har kritiserat EU:s system för riskbedömningen har Amflorapotatisen godkänts i Sverige. Greenpeace vill att Sverige ska följa EU:s lagstiftning om försiktighetsprincipen och införa ett totalstopp för odling av GMO-grödor. 

En miljon människor inom EU håller med och har undertecknat ett upprop som vill få EU att sluta godkänna GMO-grödor. Namnunderskrifterna är överlämnade till EU-kommissionen.

Amflora liknar andra potatisar och är olyckan framme kanske det står Amflorapotatis på middagsbordet. Den här potatisen är dock framtagen för att ge stärkelse åt exempelvis pappersindustrin.

Amflora odlades i Norrland och de ansvariga företagen Plant Science Sweden och tyska BASF lovade inför odlingssäsongen rigorös kontroll av Amfloraodlingen. Trots detta hittades 47 plantor på andra fält än det tillåtna.

Ett annat problem med Amflora är att den har en antibiotikaresistent gen. ”Enligt Världshälsoorganisationen och Europeiska läkemedelsmyndigheten kan den gen, som tillförts Amflora, bland annat utgöra ett hot mot den grupp antibiotika som är viktig i kampen mot allvarliga, globala sjukdomar, till exempel tuberkulos”, skriver Greenpeace.

Aktivisterna i Tornedalen påbörjade sin aktion i torsdags. När det var dags att sätta potatisarna i jorden på tisdagen kom polisen och flyttade på de sju Greenpeaceaktivisterna som kedjat fast sig vid potatislagret .

Plant Science Sweden ägs av tyska kemijätten BASF.