Greenpeace protesterade på Forsmark


Det fordras tillstånd för att driva en kärnkraftsreaktor men sådana tillstånd slutade regeringen ge 1997. Den svenska regeringen meddelade i början av 2009 att beslutet att kärnkraftreaktorerna skulle skrotas och förbudet mot ny kärnkraft, skulle rivas upp.

 Den 17 juni i år ska riksdagen rösta om byggandet av ny kärnkraft. Det oroar Greenpeace som anser att om riksdagen röstar igenom regeringens förslag kommer ett hållbart energisystem som baseras på energieffektiviseringar och förnybar teknik att blockeras.

 – Förnybar energi är ett fullt realistiskt, konkurrenskraftigt alternativ som dessutom innebär att man slipper miljöfarlig uranbrytning och radioaktivt avfall som måste isoleras från människor och natur i över 100 000 år, säger Ludvig Tillman, talesman i energifrågor på Greenpeace, i ett pressmeddelande.

 Greenpeace-rapporten Energy [r]evolution som publicerades förra veckan, anger att det vore en god, samhällsekonomisk investering att få en trygg flexibel energitillförsel med förnybar energi som är bra för miljön och klimatet. Som bonus skulle det skapa mängder av gröna jobb, anser rapportskrivarna.

 – Om vi ska klara av att ställa om till ett hållbart energisystem krävs förnuftiga politiker som tar kloka beslut, säger Ludvig Tillman.

 För att uppmärksamma vad som händer den 17 juni genomförde organisationens medlemmar en aktion på Forsmarks kärnkraftverk.

 En del tog sig in över ett larmat staket, andra kom i gummibåt. I kläder som symboliserade sol, vind och vatten klättrade aktivisterna upp på taket till en reaktorbyggnad. De var ett 50-tal personer varav en del var utlänningar.

 Polis grep aktivisterna. Tre av Greenpeacemedlemmarna är anhållna, misstänkta för grovt olaga intrång och brott mot skyddslagen.

 Aktivisterna tog sig igenom den första barriären i skyddssystemet uppger generaldirektören på Strålsäkerhetsmyndigheten, Ann-Louise Eksborg. Hon säger i en kommentar på myndighetens hemsida att huvudansvaret för det fysiska skyddet som ska förhindra intrång ligger på kärnkraftverken.

Miljödepartementet kommer snart att ge i uppdrag att se över vilka skyldigheter kärnkraftsbolagen respektive samhället har.

 – Jag har under en tid pekat på vissa problem med samhällets respons, och välkomnar därför miljöministerns uppdrag, fortsätter Ann-Louise Eksborg. Uppdraget kommer att underlätta arbetet med att förbättra det fysiska skyddet kring kärnkraftverken ytterligare.