Greenpeace dumpar sten i havet
Sten dumpades på måndagen och arbetet fortsätter under tisdagen. (Foto: Greenpeace)


Greenpeace tycker att regeringen har misslyckats med att skydda områdena Fladen och Lilla Middelgrund mot destruktiv bottentrålning. Därför ansökte föreningen hos länsstyrelsen om att få placera ut 300 stenblock i de områdena för att skydda livsmiljöer och arter.

Både Fladen och Lilla Middelgrund är så kallade Natura 2000-områden sedan november 2003, vilket betyder att de naturtyper som finns där ska bevaras liksom den speciella, artrika floran och faunan.

– Vi bedömer att de redovisade åtgärderna inte påverkar miljön i Natura 2000-områdena på sådant sätt att det behövs tillstånd, säger miljövårdshandläggare Anna-Karin Sandholm i ett pressmeddelande från länsstyrelsen.

Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad tvivlar på att skälet är att rädda torsken i Västerhavet för då skulle inte Greenpeace dumpa sten där, menar han. När han fick höra om Greenpeaces planer bjöd Axel Wenblad in föreningen för att diskutera regleringen av fisket i de svenska marina Natura 2000-områdena.

Diskussionerna med Greenpeace har lett till att Fiskeriverket, Naturvårdverket och länsstyrelserna ska ha överläggningar om hotbilden för alla de svenska marina Natura 2000-områdena.

– Greenpeace egenmäktiga planer att dumpa sten vid Lilla Middelgrund föregriper detta arbete, säger generaldirektör Wenblad i ett pressmeddelande.

– I Europas vatten existerar marint skydd bara på papper. Våra hav kan inte vänta längre, deras överlevnad står på spel och politikerna måste agera för att införa lagar som kan skydda havsmiljön idag och i framtiden, säger Isadora Wronski, talesperson i havsfrågor på Greenpeace.

Förra året placerade Greenpeace av samma anledning ut stenblock, då i det tyska havsområdet vid ön Sylt.