Gravida kvinnor har D-vitaminbrist
Det är viktigt att vistas i solen för att D-vitamin ska bildas i vår hud. D-vitamin reglerar kalkbalansen i skelett och tänder. Forskning visar att D-vitamin även har betydelse för att minska risken för rad sjukdomar. (Foto: Robin Utrecht/ ANP/AFP)


Brist på det livsnödvändiga D-vitaminet har påvisats hos en drygt en fjärdedel av de gravida kvinnorna som ingick i en studie vi Sahlgrenska akademin i Göteborg.

De som hade bra D-vitaminstatus hade ofta tagit vitamintillskott eller fått njuta av solen under resor till sydliga breddgrader.

När forskarna undersökte 95 ljushyade kvinnor i graviditetsvecka 35-37 konstaterade man att 85 procent av kvinnorna inte hade tillräckligt av det livssviktiga D-vitaminet under vintern. Av dem hade 28 procent en konstaterad brist.

När man undersökte D-vitaminnivåerna hos kvinnorna under hela året visade det sig att 65 procent av kvinnorna hade en otillräcklig nivå och av dem led 17 procent av brist på vitaminet.

Kvinnorna i studien fick svara på frågor kring matvanor och kostillskott, användning av solskyddskrämer, solexponering, hudtyp, resor till sydliga breddgrader och BMI.

– Att en dryg fjärdedel har D-vitaminbrist under vintern är anmärkningsvärt, särskilt eftersom den studerade gruppen är välutbildad och hälsointresserad. Vi kan därför gissa att D-vitaminbrist är ännu vanligare hos mindre hälsomedvetna gravida kvinnor, samt hos minoritetsgrupper där man undviker att exponera huden för sol, säger Hanna Olausson, ansvarig för studien, i ett pressmeddelande.

D-vitamin är viktigt bland annat för reglering av kalkbalansen i skelett och tänder. Intresset för studier kring D-vitaminets betydelse är stort nu och nyare forskning tyder också på att D-vitamin har betydelse för uppkomsten av en rad andra sjukdomar.

Solen är den viktigaste källan till D-vitamin. I solfattiga områden måste därför intaget av D-vitamin komma via maten och kostillskott. D-vitamin finns framför allt i fet fisk och ägg.

Brist på D-vitamin hos mamman kan medföra att barnet får försämrad tand- och skeletthälsa.

För att fostret och barnet ska få i sig tillräckligt med kalcium bör intaget av D-vitamin för gravida och ammande kvinnor uppgå till 10 mikrogram D-vitamin per dag, enligt nordiska rekommendationer. Vilket är 2,5 mikrogram högre än den rekommenderade vuxendosen.

Nyligen visade en studie som utförts av forskare vid Umeå universitet att en fjärdedel av förskolebarn i norra Sverige har för låga nivåer av D-vitamin trots att de äter enligt näringsrekommendationer.

Livsmedelsverket skriver på sin hemsida att man håller på att göra en översyn av de nordiska näringsrekommendationerna, där ingår bland annat D-vitamin. Arbetet beräknas bli klart under våren.