Grav plundrad i Kinas största förhistoriska begravningsplats


En stor grop har upptäckts i Kinas största förhistoriska begravningsplats i centrala Shaanxiprovinsen, rapporterar kommunistpartiets nyhetsorgan, Xinhua.

Gropen som plundrades på dess kulturföremål var huvudgraven i Qin Gongs begravningsplats sektion nr 6. Anställda på begravningsplatsen gjorde upptäckten den 3 juni. Men det tog tre månader innan nyheten nådde medierna.

Efter undersökningar av experter och myndigheter fann man att gropen var närapå 19 meter. Begravningsplatsen är gravplats för åtminstone 19 monarker under staten Qin (778 f. Kr-221 f. Kr.) innan det erövrade sex andra stater och bildade vad som sedan blev känt som Qindynastin.

Eftersom graven aldrig tidigare öppnats, har man inte kunnat avgöra mängden och värdet av kulturföremålen.

Begravningsplats sektion nr 6 består av 264 tunnland (263 864 m2) och är kulturskyddad av staten. Själva begravningsplatsen är 13,5 kilometer lång och 2,9 kilometer bred och består av 12 sektioner och 49 gravar.

Qinmonarkernas gravar är kända för att innehålla en mängd kulturföremål. I oktober förra året plundrade tjuvar Qins östra kungliga gravar i Xi’an. Graven som tillhörde den kände kejsaren Qin Shi Huangs farfar, Zhao från Qing (324 f. Kr till 251 f. Kr) plundrades på 11 kulturföremål.

– Trots att graven i sektion nr 6 aldrig har grävts upp, så är det inte svårt att gissa att det fanns en mängd kulturskatter i graven, sade en forskare som arbetar som kulturbevarare.

Förra december listade Kinas statliga administration för gamla kulturföremål ett stort antal gravplundringar under 2010. Listan inkluderar monarken Zhaos monument vid Handans län, Hebeiprovinsen, kejsare Suzongs grav i forna Tangdynastin i Xianyang, Shaanxiprovinsen och Marquis Yis grav i forna staten Zeng i Suizhou, Hubeiprovinsen.

Översatt från engelska