Gräsrotsorganisationer sprider sig i Guangdong
Invånare i byn Wukan i Guangdongprovinsen håller upp banderoller och plakat för att protestera lokala tjänstemäns illegala markövertaganden, den 19 december 2011. Lokala myndigheter är oroade över att massprotesterna som organiseras av gräsrotsorganisationer liknande de byklaner i Wukan som organiserade den här protesten. (STR/AFP/Getty Images)


På senare år har brödraskapsorganisationer och andra gräsrotsgrupper spridit sig i Guangdongprovinsen i södra Kina, något som lett till oro hos den lokala ledningen.

Dessa gräsrotsorganisationer är ofta inte registrerade hos civilministeriet, och har mer inflytande än partiets lokala bykommittéer. De innefattar ungdomsorganisationer, brödraskap, kvinnoföreningar och hemortsföreningar, och medlemmarna bevakar varandras och de lokala samhällets intressen. De håller också bykommittéerna i schack. Vissa intressegrupper för migrantarbetare är inte begränsade av var man är född någonstans för att man ska få vara med.

Hemortsföreningar har sitt ursprung i den sena kejsarperioden i Kina, när ”huiguan” etablerades i stadsområden för köpmän som kom från samma plats, där de kunde dela med sig av information kring handeln, stödja varandra och delta i lokala seder tillsammans fast de befann sig långt hemifrån.

Det är oklart exakt hur många medlemmar dessa grupper har samlat på sig, eller exakt hur många sådana här grupper det finns.

I en artikel i lantbrukstidningen Nanfang Nongcun Daily sade en man som i artikeln kallades Ah Qiang att han var medlem av ett brödraskap i bydistriktet Chengyue i staden Zhanjiang i Guangdongprovinsen. Han är rektor i den lokala skolan, och han gick med i brödraskapet för att han kände att det tillät vänner att hjälpa varandra i svåra situationer. Nanfang Nongcun Daily publiceras av en av Kinas mer liberala medieorganisationer, Nanfang Media Group.

Ah Qiang sade även att det finns mer än 10 liknande grupper bara i bydistriktet Chengyue. Somliga grundades för mer än tio år sedan och har lokala partitjänstemän bland sina medlemmar.

En tjänsteman inom byrån för offentlig säkerhet i staden Wuchuan i Guangdongprovinsen sade till Nanfang Nongcun Daily att ledarna för vissa ungdomsorganisationer har mer att säga till om än bykommittéernas ledare, vilket har väckt oro hos lokala myndigheter att de har förlorat kontrollen över befolkningen. I maj i år förbjöds 56 ungdomsorganisationer i Wuchuan av lokalregeringen, enligt Nanfang Nongcun Daily.

Antalet ickestatliga gräsrotsorganisationer i Kina har stigit. Enligt en artikel av professor Tang Xingling vid Jiao Tong-universitetet i Shanghai visar officiell statistik att det finns mer än 400 000 registrerade organisationer, och antalet fortsätter att växa med 10-15 procent varje år.

En artikel i Hongkongtidningen Mingpao beräknade att det finns över 2,5 miljoner organisationer i Kina som inte är statligt registrerade.

En kinesisk tjänsteman sade till Mingpao Daily att det finns minst 280 utländska organisationer som har aktiviteter i Kina, medan många kinesiska gräsrotsorganisationer försöker bli registrerade i Hongkong, som har ett mer liberalt politiskt system.

I en intervju med den kinesiskspråkiga TV-kanalen NTD Television sade den kinesiske konstitutionsforskaren Chen Yongmiao att den kinesiska regimen håller noggrann kontroll över gräsrotsorganisationer och hanterar dem som en fråga om nationell säkerhet och försvar: ”Om myndigheterna tror att det kommer att hota den sociala stabiliteten eller nationella säkerheten kommer de inte att tillåta det. De tillåter grupper som trädgårdssällskap och fågelsällskap, men ingenting som har med politik att göra. Välfärdsaktivister och välfärdsorganisationer eller grupper som har med politik att göra godkänns i allmänhet mycket sällan.

En forskare på den kinesiska samhällsvetenskapsakademin vid namn Shan Guangnai skrev i en ledarartikel som publicerades i Gunagzhoutidningen Southern Weekend att gräsrotsorganisationer såsom hemortsföreningar, brödraskap eller byklaner kan tjäna som ett viktigt medium för att mobilisera invånare i ”massincidenter”, såsom de storskaliga protesterna i byn Wukan i Guangdongprovinsen år 2011, som uppstod efter att lokala tjänstemän hade sålt bybornas mark till fastighetsutvecklare utan deras tillstånd. Efter organiserade protester av byklangrupper tillät lokala myndigheter byborna att välja en ny bykommitté.

Shan förutspådde att massprotester kommer att bli allt mer organiserade i Kina under de kommande åren.

Översättning av Amy Lien och Rebecca Chen. Ariel Tian bidrog med research.

Översatt från engelska