Gräshoppsinvasion hotar Madagaskar
Svärmar av gräshoppor har invaderat Madagaskar (Foto: Skärmdump via YouTube/The Epoch Times)


Miljarder gräshoppor översvämmar Madagaskar. Invasionen hotar det redan fattiga landets grödor. Ris är landets viktigaste gröda och 80 procent av befolkningen lever på en dollar eller mindre per dag.

Stora svärmar av växtätande gräshoppor har invaderat drygt halva Madagaskar. Även Israel, Egypten, Mali och Algeriet har drabbats av gräshoppornas framfart men läget i det fattiga Madagaskar är särskilt bekymmersamt.

FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorgan, sade att gräshoppsinvasionen, som för tanken till bibelns berättelser, kan öka risken för en hungersnöd i landet.

FAO sade att Madagaskar behöver 41 miljoner dollar för att bekämpa gräshopporna och förhindra en svältkatastrof. Drygt hälften ska användas för att bespruta insekterna från luften nu och resten under en treårsperiod.

”Vi vet av erfarenhet att denna farsot kommer att kräva tre års bekämpningsinsats. Vi behöver pengarna nu för att anskaffa bekämpningsmedel och påbörja besprutningen med flygplan”, sade FAO:s samordnare Annie Monard, tidigare i veckan.

Gräshoppssvärmarna består av miljarder växtätande insekter.

”Underlåtenhet att agera nu kommer att leda till ett stort behov av livsmedelsbistånd senare”, sade Dominique Burgeon, chef på FAO:s avdelning för katastrofinsatser.

Ris är basföda i Madagaskar och om gräshopporna äter upp grödorna kommer 60 procent av öns 22 miljoner invånare utsättas för hunger och en osäker livsmedelsförsörjning, enligt FAO.

Översatt från engelska och bearbetad av svenska Epoch Times