Gränsöverskridande samarbete efterlyses i kampen mot människohandel


Människohandel, eller så kallad trafficking, har länge varit ett problem i världen. Under de senaste fyra åren har emellertid människohandeln ökat explosionsartat. I fredags hölls en konferens på Rosenbad i Stockholm där NGO-representanter och politiker deltog för att diskutera frågan och försöka närma sig en lösning på problemet.

Enligt ILO (International Labour Organization) är för närvarande 2,4 miljoner människor i världen utsatta för trafficking. De flesta är kvinnor och barn vilka oftast ställs inför tvångsarbete eller verksamhet inom sexindustrin. På senare tid har det även blivit vanligare att unga pojkar och män utsatts för trafficking där de främst utnyttjas för tvångsarbete. En av de grundläggande orsakerna till trafficking är fattigdomen i de länder varifrån offren kommer.

Länderna som spelar en roll i trafficking är ursprungslandet, transitlandet och destinationslandet. Efterfrågan finns i destinationsländerna och förses med individer från ursprungsländerna. Alla världens regioner är mer eller mindre påverkade av trafficking och i Sydostasien och Centralamerika är problemet störst.

– För att komma tillrätta med gränsöverskridande problem krävs gränsöverskridande samarbete, sa Kjetil Skogran från det norska utrikesministeriet i sitt tal.

Han påminde om att världen idag är mindre än förut och att man inte kan avfärda problemet genom att skylla på ursprungsländerna. Han menar att samarbete länderna emellan är nyckeln till att lyckas med bekämpningen av trafficking.

Sverige har till skillnad från Norge en lag som förbjuder köpandet av sexuella tjänster. Enligt Kjetil Skogran kan diskussion eventuellt komma att förändras i och med den ökade människohandeln.

Lars Lööf från WGCC (Working Group for Cooperation on Children at Risk) berättade om en av orsakerna till varför det kan vara svårt att ställa förbrytarna inför rätta:

– Dessa unga människor blir lovade arbete. De vet att de ska få slita, i vissa fall vet de till och med att de ska bli tvugna att sälja sex. Det de inte vet är att de inte kommer att få betalt, så som de blivit lovade. Det är svårt att komma åt förbrytarna eftersom de egentligen inte tvingat eller rövat bort dessa människor.

– En av de grundläggande faktorerna för att komma tillrätta med problemet är att skapa ett samhälle i vilket dessa unga människor känner att de har en framtid.

Utrikesminister Jan Eliasson öppnade eftermiddagen med att bland annat tala om varje individs moraliska ansvar. Han ifrågasatte varför det överhuvudtaget finns ett behov. Om ingen efterfrågan fanns, skulle problemet naturligt dö ut av sig självt.