Granskningar visar att kinesiska studentföreningar är agenter för Kinas kommunistparti
Tang Baiqiao, ordförande för China Peace and Democracy Alliance, talar på Union Square i New York den 8 april 2007 på ett rally för stöd av de över 20 miljoner kineser som lämnat det kinesiska kommunistpartiet. (Foto: Epoch Times)


Bevisen över det kinesiska kommunistpartiets inflytande över kinesiska studentföreningar på universiteten i USA ökar.

The World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG) publicerade i fredags två granskningar som bevisar att den kinesiska kulturföreningen på New York University (Chinese Cultural Club of the New York University, NYUCCC) och på många andra skolor direkt kontrolleras av de kinesiska konsulaten. Rapporten säger att konsulatens huvudsakliga syfte är att förtrycka självständiga grupper och utvidga den kommunistiska kontrollen till utlandet.

Den kinesiska kulturföreningen på New Yorks universitet (NYUCCC, som på kinesiska också kallas NYU Chinese Student and Scholar Association) började i juni en kampanj för att stoppa den internationella kinesiska klassiska danstävlingen som sponsras av New Tang Dynasty Television (NTDTV), vilken skulle hållas den 6-8 juli på New York University.

Många personer på universitetet och i samhället var i början förbryllade över NYUCCC:s aggressiva agerande mot detta evenemang av traditionell kultur. WOIPFG:s rapporter löste emellertid gåtan och bevisar att NYUCCC opererar under direktiv från det kinesiska konsulatet. ”På grund av NTDTV:s självständiga och raka hållning såväl som dess långsiktiga fokus på frågor om mänskliga rättigheter i Kina, däribland förföljelsen av Falun Gong, har det kinesiska kommunistpartiet (KKP) inte sparat några ansträngningar för att ännu en gång slå ned på NTDTV:s tävling,” säger en av rapporterna.

Andra medlemmar av de asiatiska samhället har också blivit alarmerade över situationen:

– Det är skamligt. Det smärtar verkligen när vi får veta dessa saker, sade Min Ge, chef för det asiatiska centret för samhällstjänst i Washington D.C. Som kineser vill vi ge en bra bild till det amerikanska samhället men saker som dessa och alla andra problem med kontaminerad mat skadar oss verkligen.

Rapporterna som heter ”Investigation Report on CSSA acting as CCP Overseas Agent” och ”Investigation into the Chinese Embassy and Consulates in the U.S. Controlling CSSAs to Export the Communist Party’s Policy of Human Rights Violations,” listar specifika fall som visar att dessa studentgrupper finansieras och får sina direktiv av kinesiska konsulaten.

”Den kinesiska student
– och forskarföreningen består av studenter och forskare från Kinas fastland som studerar och arbetar på universiteten runt om i världen,” enligt informationen i rapporterna. ”Så tidigt som år 2000 har CSSA-grupper funnits i minst tolv länder. Enbart i USA finns det minst 109 sådana föreningar.” Rapporterna ger också exempel på hur föreningarnas nätverk används som en global utvidgning av kinesiska konsulat och ambassader.

– CSSA har blivit en kraftfull och välorganiserad grupp i utlandet under KKP:s ledarskap. Genom att dra nytta av status som studenterna har, ger CSSA uttryck åt KKP:s önskemål som regimen inte själv skulle känna sig bekväm med att ta själv upp; CSSA hjälper alltså att exportera en politik som kränker mänskliga rättigheter – till den grad att det är hänsynslöst, säger WOIPFG.

Rapporterna visar till exempel att två tredjedelar av den rådgivande panelen vid CSSA på Columbia University består av tjänstemän från det kinesiska generalkonsulatet i New York och att nio artiklar på deras webbsajter som förtalar Falun Gong alla länkar till den kinesiska ambassadens webbsajt i Washington D.C.

Rapporterna uppger också att den 26 maj 2007 var utbildningsavdelningen på det kinesiska konsulatet i Houston värd för ett möte för CSSA:s ordföranden från Texas och Louisiana, där de rapporterade om sina bedrifter att ”undertrycka fiendestyrkans utrymme.”

Det kinesiska konsulatet ombesörjer också direkt finansiering till CSSA runt om i landet. 2005-års finansiella redogörelse för CSSA på University of Tennessee visade att tre fjärdedelar av deras budget kom från pengar betalda av det kinesiska konsulatet, en fjärdedel kom från överskottspengar från 2004-års budget.

Chen Yonglin,
en avhoppad tidigare förste sekreterare på kinesiska konsulatet i Sydney i Australien som nu ger råd till regeringar om Kinas spioneri, kommenterade:

– Sådana grupper kontrolleras faktiskt av kinesiska beskickningar och är en förlängning av den kinesiska kommunistregimen utomlands.

Översatt från engelska originalet