Gotlands landshövding i blåsväder
Länsstyrelsebyggnaden i Visby. (Foto: Lena Hultberg)


Gotlands landshövding Marianne Samuelsson fick avgå på onsdagen efter att hon i hemlighet spelats in under ett möte i länsstyrelsen på Gotland i mars 2009. Hon anklagas för att särbehandla VIP-personer i fråga om byggnadslov på strandskyddat område.

Nyligen diskuterade Gotlands länsstyrelse en ansökan om bygglov från den framgångsrike företagaren Max Hansson, ägare till Payex med många hundra anställda. Företagets huvudkontor ligger i Visby. Diskussionen spelades in i smyg och delar av den har offentliggjorts. Hansson vill bygga på ett markområde som skyddas av strandskyddslagen.

– Vi får inte tappa näringsmöjligheter och arbetstillfällen. Vi kan inte bara ha människor som vandrar på stranden. Det kommer vi inte att överleva på, säger Gotlands landshövding Marianne Samuelsson på inspelningen, vilket har väckt diskussioner om lämpligheten i att Hansson särbehandlas på grund av att han kan ge arbetstillfällen till många gotlänningar.

Temat för diskussionen var ett nytt lagförslag om ändrat strandskydd. Ändringen medför att olika bedömningar kan göras, det ska alltså kunna bedömas från fall till fall.

En av landshövdingens uppgifter är att se till sin regions utveckling, kanske var det därför som Max Hansson dök upp i diskussionen, som ett exempel.

Inspelningen, som delvis offentliggjordes i Gotlands Radio, har väckt frågor kring principen om alla medborgares lika rättigheter inför lagen och myndigheterna, vilken är inskriven i vår grundlag. Marianne Samuelsson säger på inspelningen:

– Jag tror inte att länsstyrelsen i Västra Götaland skulle bråka särskilt mycket om Volvochefen ville göra åtgärder i närheten av en strand.

Samuelsson har flera gånger tidigare varit i blåsväder.

I våras ansökte ABBA-Björn, Björn Ulvaeus, om att få bygga en studio i naturreservatet Furillen. Samuelsson gav då Ulvaeus dispens från strandskyddet vilket Naturvårdsverket har överklagat till Miljödomstolen.

Hotel Tott i Visby ville bygga en restaurang längs strandkanten och även den beviljades, mot tjänstemännens vilja, av länsstyrelsen där Marianne Samuelsson har sista ordet. Här säger Miljödomstolen att det var fel med bygglov.

Marianne Samuelsson anklagas för att medvetet ha låtit bli att anmäla misstänkta överträdelser av strandskyddsreglerna. Tjänstemännen ville polisanmäla vad som skett men det ville inte Samuelsson.

– Trots att hon är anmäld för tjänstefel gör hon om samma sak en gång till, säger miljöåklagaren Leif Johansson till DN. 

Max Hanssons bygglov gick igenom i början av sommaren men han fick inte igenom allt han begärde. Payex ägare har utökat sin tomt tio gånger om under loppet av 30 år utan tillstånd av länsstyrelsen.

Max Hansson är nu polisanmäld för brott mot miljölagen och länsstyrelsen på Gotland är själva polisanmälda för att inte ha anmält Hanssons påstådda brott.

Marianne Samuelsson ombads att komma till Stockholm för ett samtal med Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister. Det ingår inte i hans uppgifter att värdera landshövdingens fall, men, säger han i ett pressmeddelande:

– Däremot har uttalanden som Marianne Samuelsson gjort skapat osäkerhet kring hur hon ser på vissa grundläggande principer. Det har skapat oro inom länsstyrelsen och ute i samhället.

Marianne Samuelsson tvingades mot sin vilja att avgå som landshövding och skyller mycket på mediernas ”häxjakt”. Till DN säger hon:

– Jag har försökt få fram att jag blivit misstolkad, men det är något man valt att inte publicera.