Göteborg satsar på biogas
En biogasbuss matas med bränsle. (Foto: Francois Campredon/AFP)


Igår beslutade man att ta första steget mot biogasproduktion i Göteborg. Detta som en del i en långsiktig miljöplan, i vilken det insamlade matavfallet omvandlas till biogas som kan ersätta andra mer miljöfarliga fordonsbränslen som bensin.

I dagsläget körs göteborgregionens matavfall till Borås där man omvandlar det till biogas, men i början av veckan beslutade Renova att uppföra en förbehandlingsanläggning för framställning av biogas i Göteborg. Anläggningen förväntas kunna tas i bruk i slutet av 2011. 

– Denna typ av anläggning är något som regionen hittills saknat och som krävs för att vi ska nå miljömålen i den regionala avfallsplanen, sade Renovas vd Christian Baarlid i ett pressmeddelande.

Göteborgsregionen har som målsättning att samla in 50 procent av invånarnas matavfall år 2020.

Anläggningen är en dyr historia, runt 50 miljoner kronor beräknas den kosta. Då har man ändå, genom en planerad återanvändning av delar av den nuvarande komposteringsanläggningen i Marieholm, pressat ned priset.

Förbehandlingsanläggningen omvandlar matavfallet så att det blir pumpbart, sedan transporteras det vidare till en anläggning för rötning till biogas. 50 000 ton matavfall per år beräknar man kunna omvandla i anläggningen. Var rötningen kommer att ske är ännu inte bestämt.

Biogas anses vara det bästa fordonsbränslet ur klimatsynpunkt, och efterfrågan på biogas är stor på såväl regional som nationell nivå.