Götatunneln i Göteborg invigd
Pepperland underhöll under fredagskvällen med Beatles-musik


I går invigdes Götatunneln i Göteborg och mängder av människor tog chansen att promenera den 1,6 km långa sträcken genom tunneln.

Invigningstal hölls av infrastrukturministern Ulrika Messing, kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson, Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö samt Vägverkets regionchef Per-Erik Winberg.

Firandet pågår hela helgen med bland annat dansuppvisningar, bildutställningar och musik. På söndag kl 12 släpps trafiken på.

Byggprojektet påbörjades år 2000 och kostnaden beräknas till 3,2 miljarder kronor. När trafiklederna nu hamnar under marken kommer göteborgarna och stadens besökare få en trevligare miljö vid hamnen, trafikbarriären försvinner och staden får tillbaka sin naturliga kontakt med vattnet.

Det finns visioner om nya bostäder, maritimt center, strandpromenader och parker i den nya stadsdelen – Södra Älvstranden.


Bildutställning om tunnelbygget

Bildutställning om tunnelbygget


Infart/utfart vid Lilla Bommen

Infart/utfart vid Lilla Bommen


En bildutställning om tunnelbygget finns även inne i tunneln

En bildutställning om tunnelbygget finns även inne i tunneln


Tunnelns lägsta punkt, 30 meter under havsytan

Tunnelns lägsta punkt, 30 meter under havsytan


Infart/utfart vid Järntorget  (Foton: Anders Eriksson, Epoch Times)

Infart/utfart vid Järntorget (Foton: Anders Eriksson, Epoch Times)