Gör stadskärnan levande
(AP Photo/Michael Probst)


Dagens kris kan bidra till att stadskärnorna får en vitamininjektion när tomma kontorslokaler byggs om till lägenheter som skulle få ett mycket eftertraktat läge.

Efter att livet hade gått på sparlåga under krigsåren tog människorna tag i sina liv igen efter andra världskriget. Det började hända saker i städernas centrum. För det stora flertalet kändes det som om byggherrarna plötsligt hade gripits av rivningsraseri. Många fick flytta ut ur de gamla bostadshusen och städernas centrum tömdes på bostäder.

Samtidigt saknades många bostäder för den nya generationens barn då barnkullarna var stora efter krigsåren och behovet av bostäder var enormt. Miljonprogrammet startades och huskomplex sköt upp som svampar ur jorden ute i förorterna.

De gamla bostadshusen inne i centrum försvann för nu skulle det upp nya hus som gjordes till konstorlokaler för affärsvärlden. Det byggdes många kontor i städernas mitt och på kvällarna var det folktomt och tyst inne i stadskärnorna.

Lugnet på kvällarna har med tiden ändrats i city. Nu finns det små restauranger, pubar och caféer lite överallt och utelivet frodas. Dock finns det fortfarande få bostäder inne i centrum men många, både unga och äldre, vill in till staden.

I och med den finansiella krisen har flera företag tvingats stänga ned sin verksamhet och tomma kontorslokaler kan ses lite överallt. Många har funderat på om de inte skulle kunna tillvaratas och användas för något nyttigt i tider då bostäder är en bristvara. Det finns dem som skulle betala dyra pengar för att komma över en bostad inne i Stockholms City.

Inför detta faktum har Kristina Alvendal, stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad tänkt till för att ändra på sakernas tillstånd.

Stockholms stad har egna fastigheter och där vill man nu skapa bostäder. Man kommer även att kräva av fastighetsägare att de skall planera in bostäder i sina fastigheter. Det ska vara naturligt med bostäder vid varje ny-, om- och tillbyggnad i city, skriver borgarrådet Alvendal i en opinionsartikel i DN.

Saker och ting går igen och förhållanden ändras. Så var det förut –  bostäder fanns blandat med all annan verksamhet i samhället. Bostadshusen i centrum kan också påverka att skapa lite bättre miljö eftersom man vill att det ska var rent, snyggt och trevligt där man bor.