Google visar vägen
På bilden ses den kinesiska webbjätten Baidus huvudkontor i Peking i februari 2010. Baidu väntas få fler kunder efter att Google's har dragit sig tillbaka från Kina och opererar från Hongkong. (Foto: AFP/Simon Lim)


Det framkom nyligen att en av Epoch Times reportrar i USA är bland dem som Kinas regim hackat. Detta var alldeles innan Google beslutade sig för att upphöra med censuren och stänga verksamheten i Kina. Det skedde långt efter de första och omskakande avslöjandena av internetintrång, som fick Google att börja retirera från Kina i mitten av januari. Då framkom ju också att ytterligare 20 företag utsatts för någon form av cyberattacker från Kina.

Det ledde till att Google slutade censurera enligt myndigheternas krav och drog tillbaka större delar av sin verksamhet från Kina. Istället dirigerades sökningar från Kina till Googles sökmotor i Hongkong. Epoch Times applåderades tillbakadragandet i ett pressmeddelande.

Det dröjde dock inte länge förrän känsliga sökord blockerades för kineser även på den. Och intrången fortsatte alltså både efter det första avslöjandet och efter beskedet att Google lämnar Kina. Google skapade i samband med att man flyttade sökverksamheten till Hongkong en sajt där det redovisas vilka googletjänster som är tillgängliga respektive helt eller delvis blockerade i Kina. Den uppdateras på daglig basis. http://www.google.com/prc/report.html#hl=en

Bakgrunden till det hela är att Google, trots kraftiga protester från pressfrihetsvänner och människorättsaktivister, öppnade en kinesisk avdelning 2006. Den kinesiska googleversionen blockerade många av de sökord som anses känsliga av den kinesiska regimen, till exempel Himmelska fridens torg, Falun Gong och Tibet. Google kritiserades för att sälja sig till kommunistregimen. Företaget självt hävdade att censuren var en eftergift som var nödvändig för att trots allt ge kineserna större frihet på internet genom att de fick tillgång Googles sökmotor. Företaget utsattes för rättmätig kritik för att bryta mot sitt eget motto ”Don´t be evil” (var inte ond).

Att Google i år vågade utmana den kinesiska regimen berodde enligt vissa bedömare på att företaget inte lyckats fullt så bra i Kina som man förväntat sig. Den inhemska sökmotorn Baidu är fortfarande störst hos de kinesiska internetanvändarna och Google har lyckats få cirka 35 procent av marknaden. I väst har Google en marknadsandel på 70-80 procent.

Epoch Times News Group har berömt Google för sitt agerande. Det har, trots att det tog några år, visat att företaget har en ambition att leva som det lär. Att det verkligen vill följa sin grundidé: att organisera all världens information och göra den tillgänglig och användbar för människor.

Det är bra att Google har tagit sitt ansvar
, oavsett vilka de avgörande skälen har varit. Det var också bra och riktigt att Google kritiserades då man inledde kinaverksamheten med att böja sig för diktaturen. Men det är inte bra att man riktar mer kritik mot Google än mot den som står för den verkliga ondskan i sammanhanget: den kinesiska kommunistregimen. Det är mot den världens regeringar, FN, företag, pressfrihetsivrare, kolumnister, ledarskribenter och människorättsorganisationer borde protestera, och de borde göra det med kraft.

Under många år har Sveriges utrikespolitiker bedrivit en tyst diplomati mot Kina. Den har uppenbarligen inte lett till särskilt märkvärdiga resultat. Det kan därför vara läge för lite mera kraft i de diplomatiska signalerna. Det kan vara dags att även svenska politiker och företag som måste böja sig för Kinas orättfärdiga krav för att få verka inom jättelandets gränser protesterar. För när det kommer till kritan är Kina minst lika beroende av väst som väst är av Kina.