Google stoppar censuren och Kina exporterar den
En säkerhetsvakt promenerar förbi reklamaffischer för datorer i Peking. (Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)


Informationskontrollen i Kina, (som behandlades del 1) är bara en del av problemet. I juni 2009 upptäckte Nicholas Kristof på New York Times att en sökning efter känsliga begrepp som Himmelska fridens torg med förenklade kinesiska tecken* via Microsofts sökmotor Bing gav andra resultat än med Google.com. Kristofs upptäckte att Google censurerade känsliga ord endast på sin kinesiska sökmotor Google.cn medan Microsofts Bing censurerade dem över hela världen.

Microsoft förklarade detta med att sökresultaten berodde på ett datafel som skulle repareras. Fem månader senare provade Kristof åter att söka på Himmelska fridens torg, Dalai Lama och Falun Gong. ”Felet” fanns där fortfarande.

Jag sökte nyligen efter Falun Gong på förenklad kinesiska med både Bing och Google.hk (hongkongversionen som kineser hänvisas till när de vill använda Google efter att den kinesiska versionen stängdes). Google.hk-sökningen riktade tre (nummer sex, sju och tio) av de tio bästa träffarna mot propaganda från det kinesiska kommunistpartiet.

Med Bing-sökningen hamnade sju av de tio bästa träffarna på kommunistpartiets sajter (nummer fem och sju var Falun Gongs egna webbsajter och nummer sex Wikipedia på kinesiska).

De flesta kineserna läser inte engelska och knappast heller traditionella kinesiska tecken. Bings sökresultat medför att även om kineser klarar att ta sig förbi den Stora brandväggen (se del 1) kan de bara ta del av den informationen som den kinesiska regimen vill att de ska se. Dessutom kommer de flesta kineser utanför Kina som söker med Bing i tron att de har fri tillgång till Internet, men att de bara hittar delar av informationen i de ämnen de kinesiska makthavarna anser känslig.

Kinesisk propaganda dominerar även kabel- och satellitsändningar om Kina i USA. Nästan varenda kabel- och satellit-tv-bolag visar CCTV4, regimens kinesiskspråkiga propagandakanal, dygnet runt hela veckan. Vissa kör också den engelskspråkiga varianten CCTV9.

Det kinesiskspråkiga NTDTV är en fristående tv-station som säger att den rapporterar ärligt om händelser inne i Kina, även om regimens människorättsbrott. Denna station är svår att hitta bland kabel- och satellitkanalerna.

Ett annat exempel på hur regimen kontrollerar informationen om Kina utanför landets gränser är undervisningen i kinesiska. Den kinesiska staten har startat ett stort antal Konfuciusinstitut i flera olika länder, bland annat ett i Sverige. Namnet är missvisande. Institutens läroplan bygger inte på Konfucius läror utan på vad de kallar ”ett nytt koncept”.

På ren svenska innebär det att institutens läroplan bygger på den kultur som utvecklats och understöds av det kinesiska kommunistpartiet. När instituten undervisar i kinesiska sker det på de sätt kommunistregimen godkänt.

Med hjälp av internetcensuren i Kina, ofullständiga sökresultat utanför Kina, dominans inom kinesiskspråkig satellit- och kabel-tv och en snabb spridning av statskontrollerad undervisning i kinesiska i väst skapar den kinesiska regimen felaktig och bristande information om sig själv och om Kina.

Google kunde lämna Kina och för att bedriva verksamhet i fria länder. Men den kinesiska regimen tar till allt kraftfullare åtgärder för att påverka hur dessa fria samhällen uppfattar den.

Fotnot: De förenklade kinesiska tecknen infördes under 1950- och 1960-talet.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/32461/