Google stoppar censur - Kinas regim exporterar den, del 1


Google meddelade för en tid sedan att det stoppar sin kinesiska sökmotor. Alternativet hade varit att fortsätta följa den kinesiska regimens linje, som innebär att erbjuda Kinas befolkning missvisande och fragmenterad information. Omfattningen på den felaktiga informationen från Kina är sannolikt okänd för de flesta.

När Google etablerade sig i Kina för fyra år sedan förklarade företagets ledare att det var bättre att ge det kinesiska folket begränsad information än att inte ge det någon information alls. Detta i vissa sammanhang rimliga argument höll inte när kom till den kinesiska regimen.

Allt sedan internet kom till Kina har makthavarna försökt ta kontrollen över nätverket. Något internets skapare ansåg vara en omöjlighet.

I den tidigaste fasen av internets etablering i Kina föreslog Jiang Mianheng, äldste son till kommunistpartiets förre ordförande Jiang Zemin, att ett särskilt kinesiskt internet skulle skapas. Det skulle vara helt skilt från övriga internet. Förslaget syftade till att avvärja de hot internet riktade mot regimen men antogs inte.

Istället för att bygga ett separat kinesiskt internet beslöt regimen att kontrollera och censurera den information som finns tillgänglig på det befintliga nätverket. Vid millennieskiftet utvecklades system för ändamålet: Gyllene skölden också kallad den Stora brandväggen. Systemen är till för inrikes säkerhet samt censur och kontroll av informationsflödet. Det primära syftet var att stoppa information om Falun Gong, på begäran av politbyrån och flera andra av landets högsta politiska instanser, såsom 610-byrån vilken skapades enkom för att eliminera Falun Gong.

Tack vare brandväggen får kineserna inte veta att massakern på Himmelska fridens torg hände; framstår Dalai Lama som ett monster för dem; tror de att inte någon i hela världen skriver något om Falun Gong förutom det kinesiska kommunistpartiet. I regel  släpper regimen igenom tillräckligt mycket information för att folk ska tro att det får hela bilden. Men de får information som leder till felaktiga slutsatser. Funnes det inte någon information alls skulle internetanvändarna själva söka efter sanningen. Google gjorde alltså helt rätt när det meddelade Kinas befolkning att det inte kommer att fortsätta ge felaktig och censurerad information.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/32461/

Fortsättning följer …