Google öppnar för ny kinasatsning
Google, EU-kommisionen och Androidsystemet. (Foto: Liu Jin /AFP/Getty Images)


Google kanske är på väg in i Kina igen, trots att man tidigare lämnat landet på grund av internetcensuren.

Googlegrundaren Sergey Brin har antytt att företagets omorganisation (numera ligger alla Googlerelaterade företag samlade i ett moderbolag som heter Alphabet) öppnat upp för att vissa enheter kan ta sig in på den kinesiska marknaden före andra, rapporterar Wall Street Journal.

– Varje Alphabet-företag kan fatta egna beslut om vilka länder det ska operera i, sade Brin.

Han nämnde också att Google redan nu har en del verksamhet i Kina. Bland annat säljer man annonser till kinesiska företag, trots att Google inte är tillåtet i Kina.

Google lade ner större delen av sin verksamhet på Kinas fastland 2010 efter cyberattacker mot Gmail-användare, och man angav oviljan att rätta sig efter regimens internetcensur som en viktig orsak. Sedan dess har i stort sett alla Googleprodukter varit förbjudna på Kinas internet, och Sergey Brin har också kritiserat den kinesiska regimen.

Brin nämnde Project Loon som ett projekt som möjligen var aktuellt för Kina. Det går ut på att ge internettillgång via ballonger på hög höjd.