Goda relationer viktigast för äldre


Goda sociala relationer och att kunna påverka sin livssituation är viktigare än att bibehålla sin hälsa, visar Anne Ingeborg Berg i en ny avhandling i psykologi.

Studien som gjordes på tvillingar över 80 år, handlade om betydelsen av psykologiska, sociala och hälsorelaterade faktorer.

– Framför allt var de med bra sociala relationer mer nöjda med livet. Hur många sociala kontakter man har var däremot av mindre vikt, sjuklighet och funktion likaså, säger Anne Ingeborg Berg på Göteborgs Universitet.

Både män och kvinnor som har förlorat sin livspartner upplevde sänkt tillfredsställelse med livet, men männen mådde sämst visar avhandlingen.

– Sannolikt är detta generationsspecifikt och speglar de olika funktioner äktenskapet verkar ha för män och kvinnor födda i början av 1900-talet. Tidigare forskning visar att för män är partnern kanske den enda nära relationen medan kvinnor också har andra kontakter som fyller den funktionen, säger Anne Ingeborg Berg.

 

Disputationen skedde den 10 oktober på Göteborgs Universitet.