Goda nyheter för unga män som behandlats för cancer


Ny studie från Lunds universitet visar att unga män som behandlats för cancer har en mycket liten risk att få barn med missbildningar.

– Unga män som behandlats för cancer vill ofta veta hur sjukdomen och dess behandling påverkar deras chans att få friska barn. Vår stora studie visar att det visserligen finns en något ökad risk för missbildningar, men att den faktiska risken att få ett barn med missbildningar ändå är mycket liten. Det ser jag som goda nyheter, säger cancerläkaren Olof Ståhl, som studerat frågan i sin snart framlagda avhandling från Lunds universitet.

Det är känt att strålbehandling och cellgifter kan påverka männens fruktsamhet. Därför brukar man spara och frysa ner spermier innan en cancerbehandling börjar. Hur fruktsamheten påverkas beror sedan på typen av cancer och typen av behandling.

Men frågan om ett eventuellt samband mellan cancer och risken för missbildningar hos kommande barn har varit sämre utredd. Kan cancern ha påverkat spermierna även om själva spermieproduktionen är helt normal? I de fall där man måste ta till provrörsbefruktning, IVF, riskerar man att använda spermier som inte bara behöver hjälp med befruktningen utan också bär på en skadad arvsmassa?

Dessa frågor har aldrig studerats tidigare. I den här studien på Lunds universitet har Olof Ståhl och hans medarbetare gjort en så kallad registerstudie av 1.8 miljoner barn i Danmark och Sverige, födda mellan 1994 och 2005.

Man sållade fram alla barn med missbildningar såsom kromosomrubbningar, läpp- och gomspalt, hjärtmissbildningar och jämförde sedan med uppgifter om pappornas eventuella cancer samt om befruktningen skett på normalt sätt eller genom provrörsbefruktning (IVF).

Studien visar att det finns en något ökad missbildningsrisk hos både barn till före detta cancerpatienter och barn som tillkommit genom provrörsbefruktning.

Att risken för missbildningar är något ökad vid IVF anses bero på att de spermier som behöver provrörsbefruktning har lite sämre kvalitet. Riskökningen är dock liten: från 3,2 procent som är den ”naturliga” risken för missbildningar hos barn – till 3,7 respektive 3,8 procent.

– Det är en så liten skillnad att den knappast har betydelse i praktiken. Vi fann också att kombinationen pappa-med-tidigare-cancer och IVF inte gav någon ytterligare ökad risk. Detta innebär lugnande besked till de före detta cancerpatienter som oroar sig för hälsan hos sina framtida barn, sade Olof Ståhl nyligen i ett pressmeddelande.

Studien är så ny att den ännu inte publicerats meddelar Lunds universitet. De tre andra studier som ingår i avhandlingen är publicerade i tidskrifterna Cancer, Human Reproduction och International Journal of Andrology.