God sömn gör dig attraktiv
De här personerna får sig lite stärkande skönhetsömn när de deltar i en siesta-tävling i ett shoppingcenter i en förort till Madrid den 21 oktober i år. (Foto: AFP/Dominique Faget)


För den som vill se attraktiv ut är sömnen A och O. Personer som sover för lite uppfattas som mindre attraktiva i andras ögon, visar en uppmärksammad svensk studie som publicerats i tidskriften British Medical Journal.

Forskaren John Axelsson och hans kollegor vid Karolinska institutet har studerat sambandet mellan mängden sömn och hur friska och attraktiva människor uppfattas.

För att ta reda på hur sömnen påverkar människors utseende lät man fotografera 23 försökspersoner vid två tillfällen. Personerna var icke-rökare och intog inte alkohol under studiens gång.

Första fotograferingen gjordes efter att ha personerna hade fått en normal nattsömn på åtta timmar och den andra efter att de varit utan sömn i 31 timmar.

Sedan fick observatörerna, som var ovetandes om hur länge personerna sovit, betygsätta försökspersonernas utseende efter båda tillfällena. Personerna fotograferades båda gångerna på samma avstånd från kameran, uppmanades ha samma ansiktsuttryck och de fick inte använda make-up.

Inte helt förvånande bekräftar studien att begreppet ”skönhetssömn” inte är blott en myt, men för första gången får begreppet en vetenskaplig betydelse.

Observatörerna uppfattade nämligen personerna som berövats sömn som mindre attraktiva.

”Våra resultat visar att sömnbrist gör att människor ser mindre hälsosamma ut, mindre attraktiva, och mer trötta ut jämfört med dem som är utvilade. Detta tyder på att människor är känsliga för sömnrelaterade spår i ansiktet, vilka kan ge följder för sociala och kliniska bedömningar och beteende”, skriver forskarna i British Medical Journal.

I dagens samhälle lider många människor av sömnsvårigheter. Studiens resultat kan vara till hjälp inom inom sjukvården för att fånga upp patienter med sömnproblem, tror forskarna.