God grannmiljö bra för hälsan


En ny amerikansk studie visar att en bra grannmiljö är befrämjande för hälsan. Den bevisar att goda grannar kan hjälpa till att sänka blodtrycket.

Enligt en studie kring boendemiljön som publicerats i tidskriften Epidemiology finns det flera olika faktorer kring våra hem som påverkar risken att drabbas av högt blodtryck.

Parker och områden som uppmuntrar till promenader och annan fysisk aktivitet , liksom tillgång till välsorterade livsmedelsaffärer är
gynnsamt för hälsan. Den positiva effekten är oberoende av de boendes inkomst- och utbildningsnivå.

Stress är bidragande faktor till högt blodtryck. Områden som är kriminellt belastade är naturligtvis inte hälsobefrämjande. Känslan av att uppleva trygghet där man bor spelar en stor roll.

Grannsämjan är en viktig faktor för välbefinnandet. Vänliga och hjälpsamma grannar bidrar till att blodtrycket sjunker.

Källa:Dagens Medicin