Glutenintolerans ökar risken för andra sjukdomar


Personer med glutenintolerans har en ökad risk att även drabbas av andra sjukdomar visar en svensk undersökning

Vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) har man genomfört en ny stor undersökning som omfattar 15 000 svenskar med diagnosen glutenintolerans. Syftet är att se hur stora riskerna är att drabbas av andra sjukdomar

I pressmeddelandet från Örebro universitet presenteras resultaten av Peter Elfströms doktorsavhandling. Peter Elfström är läkare vid barn- och ungdomskliniken i Örebro (USÖ).

– Vår forskning visar att patienter med glutenintolerans har en ökad risk för en rad andra sjukdomar. Vi har i synnerhet kunnat visa på en förhöjd risk för leversjukdomar och sköldkörtelrubbningar, säger Peter Elfström.

Han vill dock poängtera att risken dock inte är stor för den enskilde att insjukna eftersom det är relativt ovanliga sjukdomar det handlar om.

Den positiva nyheten som man nu upptäckt är att glutenintolerans inte medför ökad risk för autoimmuna hjärtsjukdomar så som man tidigare trott.

Glutenintolerans, eller celiaki som sjukdomen också heter, är vanlig i Sverige, och drabbar cirka en procent av alla barn och ungdomar men även vuxna kan insjukna.

Glutenintolerans innebär att man inte tål gluten, som är ett äggviteämne och finns i råg, vete och korn. Det uppstår en inflammation i tunntarmen när man äter livsmedel med gluten, vilket gör det svårt för kroppen att ta upp viktiga näringsämnen i maten på ett normalt sätt. Behandlingen innebär att äta glutenfri kost resten av livet.

– Varför man får sjukdomen är inte helt klarlagt och det finns mycket kvar att utforska. Det vi vet är att den utlöses vid intag av gluten och att den framför allt finns hos individer med vissa genetiska förutsättningar. Och hos dessa personer ökar också risken för vissa autoimmuna sjukdomar.

Det är när immunsystemet reagerar mot kroppens egna vävnader som autoimmuna sjukdomar uppstår. Peter Elfström har i fem studier undersökt förekomsten av sjukdomar där man tidigare har misstänkt ett samband med glutenintolerans. Nu bekräftar studierna att det finns en ökad risk att drabbas av leversjukdom, Addisons sjukdom (som drabbar binjurarna), sköldkörtelrubbningar, samt cancerformen lymfom.

Glutenintolerans kan vara svår att upptäcka. Ibland är symtomen diffusa och varierar från person till person, och det kan gå lång tid innan den drabbade får en diagnos. De vanligaste symtomen är trötthet, viktminskning och mag-tarmbesvär. Sjukdomen är till en viss del ärftlig och är dubbelt så vanligt hos kvinnor än män.

– Bättre kunskap om risken för andra sjukdomar vid glutenintolerans är viktig både när det gäller diagnostik och behandling av dessa tillstånd, och vi hoppas att vår forskning ska minska risken för att dessa patienter går med oupptäckta och obehandlade följdsjukdomar, säger Peter Elfström.