Glukosamin kan lindra artros
Sporter som skidåkning, rugby och tennis gör oss mottagliga för skador speciellt på knäna. Glukosamin sulfat förbättrar ledernas hälsa och kan motverka behovet av operation. (Foto:Alberto Pizzoli/AFP)


Jag ser massor av olika hälsoproblem i min praktik och de kan grovt delas in i vad vi kan kalla för ”primära” och ”underordnade” problem. Jag ser primära problem som de sorters saker som orsakar att individer bokar möten för att träffa läkare. Vanliga exempel är trötthet, tjocktarmskatarr (IBS), astma och eksem.

Å andra sidan så brukar underordnade problem dölja sig och kommer kanske bara fram medan jag gör en undersökning av alla hälsoproblem hos en indvid. Ett vanligt underordnat problem har att göra med lederna.

Exempelvis möter jag individer som har en tendens till smärta och stelhet i en eller flera leder, i allmänhet som ett resultat av ansträngning och slitage, också känt som artros. Många av dessa individer har kvarstående idrottsskador, där de efteråt kan uppleva att lederna aldrig blev ”helt okej”.

Av alla leder som påverkas på detta sätt, har jag upplevt att knäna är de mest vanliga. De är inte bara en av de största viktbärande lederna i kroppen, de är också benägna att skadas under onormala vridningar förorsakade av sporter som skidåkning, rugby, fotboll, squash eller tennis.

Passande fysisk terapi (exempelvis sjukgymnastik, kiropraktik) kan ha betydelse i sådana fall. Men utifrån ett näringsperspektiv så är ämnet glukosamin en stöttepelare som jag skulle vilja föreslå. Denna substans är en grundläggande byggsten i brosk och andra mjuka vävnader som ligament och senor.

Även om inte all forskning är fullständigt överrensstämmande, så finns det bevis för att tillskott med glukosamin kan vara effektiv i lindrandet av artros, inkluderat det drabbade knäet [1–4].

I praktiken finner jag att glukosamin är allmänt sett mycket effektiv när det gäller att förbättra knäledens funktion och minska obehag. Det kan vara en kritisk faktor för att hjälpa individer att behålla en aktiv livsstil.

Jag var därför intresserad av att läsa en nyligen gjord studie som tittade på förhållandet mellan tillskott av glukosamin och risken för att behöva operera in en knäprotes. [5].

I denna studie följdes 275 individer. För uppnå syftet med studien så delades individerna in i två grupper; dels de som i föregående studier hade tagit glukosamin i minst ett år och upp till tre år, och de som i föregående studier hade tagit placebo.

Deltagarna i denna studie följdes åt i genomsnitt under fem år efter den tiden då de slutat att ta medicinering eller placebo.

Knäprotesoperation är vanligtvis den sista lösningen för individer som lider av artros i knäna och som inte har kunnat hitta passande lindring genom att använda andra metoder. Åtminstone i teorin, verkar glukosamin kunna förbättra brosket och ledernas hälsa, vilket kan leda till att man slipper en operation.

Studien visade att de som tidigare hade tagit glukosamin löpte 57 procents mindre risk att behöva en knäprotesoperation jämfört med dem som hade tagit placebo. De som tidigare hade tagit glukosamin använde också i allmänhet mindre medicin och hälsoresurser jämfört med dem som hade tagit placebo.

Den här studien stödjer användandet av glukosamin för behandlig av förslitningar och artros i knäna. Glukosamin verkar särskilt kunna hjälpa till med att hålla folk borta från operationsbordet.

Referenser:

1. Pupate JM, et al. Double blind clinical evaluation of oral glucosamine sulphate in the basic treatment of osteoarthrosis. Current Medical Research Opinion 1980; 2:110–114

2. Covanta A, et al. Therapeutic activity of oral glucosamine sulphate in osteoarthritis: a placebo-controlled double-blind investigation Clinical Therapeutics 1980; 3(4): 266–272

3. Noack W, et al. Glucosamine sulphate in osteoarthritis of the knee. Osteoarthritis and Cartilage 1994; 2:51–59

4. Muller-Fabbender H, et al. Glucosamine sulphate compared to ibuprofen in osteoarthritis of the knee Osteoarthritis and Cartilage 1994; 2:61–69

5. Bruyere O, et al. Total joint replacement after glucosamine sulphate treatment in knee osteoarthritis: results of a mean 8-year observation of patients from two previous 3-year, randomized, placebo-controlled trials. Osteoarthritis and Cartilage, 2008; 16(2): 254–60.

John Briffa är en i London verksam läkare, författare och skribent inom området hälsa, med intresse för näringslära och naturmedicin. John Briffas hemsida.

Översatt från engelska