Globalt medvetande upptäckt av forskare


”En människa är en del av en helhet, av oss kallad universum, en del som är begränsad i tid och rum. Hon upplever sig själv, sina tankar och känslor som något som är skilt från det övriga… en slags optisk illusion av sitt medvetande. Denna illusion är ett slags fängelse för oss, som begränsar oss till våra personliga begär och till ömhet mot några få människor runtom oss. Vår uppgift måste vara att frigöra oss själva från detta fängelse genom att vidga vårt medlidande till att omfatta alla levande varelser och hela naturen i all sin skönhet.”*

Albert Einstein

Den 11 september 2001, mellan 4:30 och 5:00 på morgonen (enligt tidszonen på amerikanska östkusten) – fyra timmar innan terroristattackerna på World Trade Center inträffade – började flera datorer som ingick i ett projekt för att mäta emotionella fluktuationer på global nivå, att registrera märkliga mönster.

Händelser såsom stora trafikstockningar eller att samtidigt sätta på miljontals radio- och TV-apparater är bara några exempel på vad som samlades in från datorerna vilka mätte beteenden som skiftade från ett relativt slumpartat mönster till att antyda ett kollektivt medvetande som verkade förutse tragedin.

Detta kollektiva förutseende av en händelse av globalt format kan tyda på en direkt relation mellan konkreta fakta och ett hypotetiskt globalt medvetande. Med andra ord, om uttolkningen av de data man erhöll från datorerna i projektet angående globalt medvetande är korrekt, då existerar det en möjlighet att händelser som är omöjliga att uppfatta medvetet hos människor som individer förvånansvärt nog kan uppfattas av mänskligheten i sin helhet.

Datornätverk mäter mänskligt beteende globalt

Projektet för globalt medvetande omfattar ett datornätverk som sträcker sig över 65 länder och systemet undersöker variationer varje sekund. Målet är att få ett unikt mönster av världens beteende, som under större delen av tiden förblir stabilt. Datorerna fungerar som en ”slumpgenerator” som varje sekund processar 200 bitar datorinformation och sänder den till centret i Princeton för analys.

Med hänsyn till den stora mängden information, och de uppmätta parametrarna för mänskligt beteende som producerades slumpvis, tenderar statistiken att stabiliseras på ett visst värde. Det vill säga en persons individuella handlingar passerar omärkbart inför vågen av individuella handlingar som mäts upp varje sekund. Värdet för motsvarande mönster som registreras i projektet kan bara ändras när ett betydande antal individer på global nivå förändrar sitt beteende på något vis.

Till exempel, om en trafikstockning uppstår i en del av världen så kanske en annan upplöses i en annan del; om en individ sätter på radion så stänger en annan på annat håll av radion. Resultatet blir att det mönster som reflekterar det sociala beteendet förblir ganska konstant. Men när en betydelsefull händelse inträffar i samhället – och till och med innan den inträffar – gör kurvan för världen ett uppseendeväckande hopp, som är svårt att förklara enligt de normala lagar som förutsäger slumpmässighet.

Detta ”hopp” i mönstret som inträffade efter attacken på World Trade Center är inte det enda fallet som registrerats av centret i Princeton. Identiska avvikelser registrerades 24 timmar innan tsunamin i december 2004 som ödelade kusten i Sydostasien och dödade 250 000 människor. Det inträffade också precis innan attacker på ambassader, vid gisslantagningar, vid prinsessan Dianas begravning, vid den globala meditationen som organiserades i januari 1997 för ”Gaia mind-projektet”, vid Natos bombningar i Jugoslavien och när olyckan med ubåten Kursk inträffade.

Kritiker: svårt att koppla till specifika händelser

Kritiker till projektet säger att en topp i uppmätta data på en global nivå kan verka betydelsefull, men att det är dumt att relatera datan till samhällshändelser. Detta med hänsyn till att händelser i global skala ständigt inträffar vilket gör det svårt att avgöra vilken händelse som kan ha påverkat de uppmätta förändringarna. Vidare verkar inte samma värden registreras vid liknande världshändelser, som vid Moder Teresas begravning eller när Gaia Mind-meditationen organiserades andra gången.

Kritikerna har dock slutat med att hindra människor från att fundera över de provokativa toppar i globala sociala mönster som pekar på ett fenomen som överstiger vår nuvarande förmåga att förstå.

– Resultaten från analyserna är otvetydiga, säger forskarna bakom projektet.

– När vi frågar oss varför katastrofen den 11 september verkar vara orsaken till en stark signal i vårt världsomspännande nätverk av instrument avsedda att generera slumpmässigt brus, så finns det inget tydligt svar. När vi tittar noggrannare och upptäcker att apparaturen som slumpvis genererar siffror kanske reflekterar vår chock och bestörtning innan våra sinnen och hjärtan uttrycker den, då konfronteras vi med ett ännu större mysterium.

Globala medvetandet har fysiska effekter

Det gyllene snittet: universums hemliga kod

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri