Globalt forum om internetfrihet hålls utanför Stockholm
"Den arabiska våren" mobiliserades till stor del via internet. På bilden ses en syriansk flykting som tittar på nyheter från Syrien i sovrummet i huset han hyr från en jordanisk familj i Amman. (Foto: Khalil Mazraawi/ AFP)


Frihet och öppenhet, respekt för mänskliga rättigheter, innovation och global utveckling. Det är tanken bakom det internationella seminariet Internet Freedom For Global Developement, som inleddes på onsdagen utanför Stockholm.

Under två dagar samlas uppemot 400 personer från hela världen i Frösundavik norr om Stockholm, för att diskutera internets framtid. Syftet med seminariet är att sammanföra beslutsfattare, representanter för civilsamhället, aktivister, representanter för näringslivet och tekniska representanter i samhället, enligt Stockholm Internet Forums hemsida. Arrangörer är svenska utrikesdepartementet, Sida och .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur).

– Infrastrukturen för internet rullas ut i världen med en fantastisk hastighet, det är en enorm kraft i den där utvecklingen,  sade utrikesminister Carl Bildt i ett uttalande.

Han tillade att det numera sker med olika typer av datorer, inte bara pc som förr, utan med smartphones och alla möjliga typer av anslutna enheter.

– Men sedan gäller det ju att det finns en fungerande infrastruktur och frihet, att vi inte har restriktioner, att vi inte bryter sönder internet, att vi inte reglerar sönder internet, så att möjligheterna till en frihetlig utveckling verkligen finns där.

För många människor är internet en plattform där de kan uttrycka sig fritt och delta i politiska förändringar. Men likväl som tekniken möjliggör kommunikation, möjliggör den också övervakning. I länder med totalitära regimer ses yttrandefriheten som ett hot mot makthavarna och man försöker stoppa oppositionen med övervakning och censur. Det bedrivs även spionage och åsiktsregistrering via internet.

Enligt Bildt är ett av syftena med seminariet att mobilisera människor på olika sätt.

– Kampen för internetfrihet är den nya frontlinjen för kampen för frihet i världen.

Enligt Stockholm Internet Forum ämnar Sverige inte att skapa särskilda ”mänskliga rättigheter på internet”, men ser behovet av en djupare diskussion och analys av hur exempelvis yttrandefriheten tillämpas på internet.

Andra ämnen som tas upp på seminariet är fattigdomsbekämpning, tekniska lösningar och den enskildes säkerhet på internet. Seminariet går att följa live på Stockholm Internet Forums hemsida.