Globala sjukdomar hamnar i skuggan av svininfluensan
Patienter med tuberkulos väntar på att få träffa läkare på tuberkuloscentret i staden Khayelitsha, på den sydvästra kusten av Sydafrika. (Foto: Alexander Joe/AFP)


Andra globala epidemier och hot har kommit i skymundan sedan svininfluensan upptäcktes. HIV, tuberkolos, malaria och meningit är några av de sjukdomar som skördar många människors liv i världen och värst drabbat är utvecklingsländerna.

I utvecklingsländerna lever människorna under hot att drabbas av många dödliga sjukdomar. Undermåligt dricksvatten och dålig hygien är ofta grogrunden för smittspridning av många sjukdomar. Många människor lever i områden med bristande hälso- och sjukvårdssystem.

Ett stort hot mot utvecklingsländerna är hiv/aids. Omkring 33 miljoner människor i världen lever med sjukdomen som bryter ner kroppens immunförsvar.  Hiv/aids har dödat mer än 25 miljoner människor världen över. Det är den främsta dödsorsaken i Afrika söder om Sahara och den fjärde vanligaste dödsorsaken globalt.

Varje år smittas 2,5 miljoner människor av hiv-viruset och 2 miljoner dör av aids-relaterade orsaker. Antivirala läkemedel kan dock förlänga livslängden hos insjuknade.

En tredjedel av världens befolkning (mer än 2 miljarder människor) är tuberkulossmittade – en sjukdom som drabbar främst lungorna. Ungefär 9 miljoner människor utvecklar sjukdomen varje år när deras immunförsvar försvagas och ungefär 2 miljoner dör i sjukdomen årligen.

Tuberkulos kan behandlas med antibiotika, men resistenta former av sjukdomen har gjort det allt svårare och kostsammare att behandla.

Nästan hälften av världens befolkning, 3,3 miljarder människor, riskerar att drabbas av malaria, en tropisk sjukdom som överförs från människa till människa av myggor. Varje år dör nästan 1 miljon människor av malaria, främst barn under 5 år.

Influensa som leder till svår sjukdom drabbar mellan 3 och 5 miljoner människor i världen varje år, och mellan 250 000 och 500 000 dör, enligt siffror från Reuters

Tre pandemiska influensor utbröt under åren 1918, 1957 och 1968 – spanska, asiatiska och Hongkonginfluensan. Uppskattningsvis 50 miljoner människor dog i det första utbrottet, ca 2 miljoner dog i andra och mellan 1 miljon och 3 miljoner dog i den tredje.

Ett annat hälsohot är kolera, som är en akut diarrésjukdom som sprids vanligen via förorenat vatten och mat, samt genom dålig hygien. Det kan döda friska vuxna inom några timmar på grund av svår uttorkning.

Enligt WHO insjuknar miljontals människor i kolera varje år – 10 gånger fler än officiella siffror som rapporteras av länder.  Mer än 4000 människor har dödats nyligen i Zimbabwe av en koleraepidemi och ett mindre antal människor dött i Irak. Förorenat vatten källor ska ha orsakat sjukdomen i båda fallen.

Andra sjukdomar som orsakar många dödsfall är Hepatit B och C. Varje år smittas ungefär 2 miljarder människor i världen med hepatit B (virus som sprids via blod eller sexuellt). Det är en virusinfektion som angriper levern. Omkring 600 000 människor dör varje år på grund av sjukdomens akuta eller kroniska effekter.

Den mest utbredda tropiska sjukdomar efter malaria är denguefeber som överförs av myggor och kan i sin allvarligaste form, leda till okontrollerade blödningar och död.

Enligt WHO, smittas 50 miljoner människor med denguefeber varje år tropikerna. Ingen specifik behandling finns mot sjukdomen.

En mycket allvarlig sjukdom är meningit eller hjärnhinneinflammation. Sedan årsskiftet ska omkring 2500 människor ha avlidit i epidemier i Nigeria, Tchad, Niger och västafrikanska Burkina Faso. 

Två mindre kända men inte desto mindre allvarliga sjukdomar är den så kallade sömnsjukan som sprids via myggor, och hemorragisk feber som orsakas av Ebolavirus.

 

Källor: Reuters, Vårdguiden, WHO