Globala medvetandet har fysiska effekter
(Illustration: iLexx/iStock)


Går det att fysiskt uppmäta förändringar i det globala medvetandet? 1998 inledde forskare ett experiment för att ta reda på om stora händelser som involverade starka känslor, som naturkatastrofer, skulle påverka utfallet hos slumptalsgeneratorer.

I december 2015 avslutade de sin datainsamling från omkring 40 länder runt om i världen, från 500 stora händelser.

Data kom från slumptalsgeneratorer bestående av maskiner som kontinuerligt producerar binära siffror. Det är ungefär som att singla slant: det finns två alternativ, med 50 procents chans för vardera.

Tidigare experiment på Princeton University tydde på att människor med sin blotta avsikt kunde påverka de binära siffrorna så att de avvek från den förväntade slumpmässiga fördelningen. För att återvända till liknelsen med slantsingling: om någon ville att det skulle bli klave, så var sannolikheten större att det skulle bli klave.

Roger Nelson koordinerade de här experimenten på Princeton i mer än 20 år. Han fortsatte därefter som ledare för Global Consciousness Project (utan koppling till Princeton), som tillämpar samma principer i större skala.

”Resultatet är en definitiv bekräftelse av den allmänna hypotesen … att stora händelser i världen, som sammanför människor i delade tankar och synkroniserade känslor, kommer att ha en korrelation med förändringar i beteendet hos våra slumpnätverk.”

– Roger Nelson, Global Consciousness Project

Experimentet

I det här projektet sattes alltså slumptalsgeneratorer upp runt om i världen för att undersöka om de avvek från den förväntade slumpmässiga fördelningen under betydande globala händelser. Nelson och hans kollegor beslöt att den första fasen av studien skulle avslutas efter 500 sådana händelser.

De första av de 500 händelserna var bombningarna av de amerikanska ambassaderna i Nairobi och Tanzania 1998. Den sista var komplex – den 12 december 2015 inträffade två stora händelser samtidigt: de deltagande länderna på det globala klimattoppmötet i Paris slöt ett avtal, och en av de största globala meditationerna någonsin genomfördes.

I den här studien var det statistisk data från många år och från många händelser som var det viktiga, även om forskarna också tittade på resultatet från individuell händelser.

Resultaten

Nelson skrev i ett blogginlägg för Global Consciousness Project: ”Resultatet är en definitiv bekräftelse av den allmänna hypotesen … att stora händelser i världen, som sammanför människor i delade tankar och synkroniserade känslor, kommer att ha en korrelation med förändringar i beteendet hos våra slumpnätverk.”

”Chansen att det är en tillfällighet är en på biljonen.”

Dessutom ger han den här förklaringen på projektets hemsida: ”Det finns många upprepningar av händelser eller typer av händelser, som nyår, religiösa högtider, jättelika organiserade meditationer, och tyvärr även terroristattacker och naturkatastrofer. Så vi har gott om upprepningar, och vi ser verkligen att den svaga signal som annars är begravd i statistiskt brus, höjer sig över bakgrundens oväsen som en övertygande statistisk baslinje.”

I fjol sade han vid Society for Scientific Explorations konferens att chansen att det är en tillfällighet är en på biljonen.

Global Consciousness Project (GCP) gick i år in sin nästa fas, med vidare undersökningar av korrelationerna som upptäckts i data från slumptalsgeneratorerna.

Finns det andra förklaringar?

2010 förklarade Nelson i en artikel hur projektet beaktade andra förklaringar till variationen från slumpen.

”Man kan förmoda att resultatet beror på experimentella brister, som otillräcklig avskärmning av … [slumptalsgeneratorer] från elektromagnetiska bakgrundsfält, eller avvikelser på grund av metodfel.”

”Utformningen av GCP hanterar dessa eventualiteter genom att fysiskt avskärma slumptalsgeneratorerna från elektromagnetiska fält och genom logiska operationer i mjukvaran, vilket förhindrar metodfel på grund av påverkan från omgivningen i det som produceras”

”[Nelson] föreställer sig att medvetandet kan vara ett fält, som blir mer sammanhängande under dessa globala händelser.”

Nelsons team valde ut stora händelser och studerade sedan avvikelsen från slumpen (50:50) under den tidsperioden. Man valde alltså inte att studera avvikelser eller toppar på slumpgeneratorerna och sedan försöka finna en korresponderande global händelse.

Den här sistnämnda metoden skulle ha lett till partiska val – möjligheten att forskarna alltid, vilken dag som helst, skulle kunna hitta en global händelse som korresponderade mot topparna i slumptalsgeneratorerna.

Hur påverkar medvetandet maskiner?

Sambandet mellan en slumptalsgenerator och det mänskliga medvetandet är oklart. Det är delvis det som GCP försöker undersöka vidare. ”Korrelationen är helt klart på något vis kopplad till medvetandet, och möjligen till det som vi operationellt har definierat som ’globalt medvetande’”, vidhåller Nelson.

Han kan bara spekulera, men han föreställer sig att medvetandet kan vara ett fält, som blir mer sammanhängande under dessa globala händelser. Medvetandet kan vara ”platsen för ett icke-lokalt, aktivt informationsfält”, sade han, och påpekade att detta inte är en standardmässig, väldefinierad fysisk form.

“Ett sådant fält kan på något sätt absorberas av slumpgeneratorn, och sedan visa mönster där mönster inte borde kunna uppstå.”

Det mänskliga medvetandet påverkar mer än vi tror (video)

Globalt medvetande upptäckt av forskare

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri