Global fråga & svar: ”Vilken roll tror du robotar kommer att ha i våra liv i framtiden?”
Lund, Sverige: Pontus Thernström, 26, universitetslärare


Robotar kommer att bli en del av vårt dagliga liv. Bristen på förståelse för människans intelligens och känslor kan begränsa programmeringen av robotar. Det är vad Epoch Times reportrar från Sverige till Spanien upptäckte när de frågade lokalbefolkningen: ”Vilken roll tror du robotar kommer att ha i våra liv i framtiden?”


Lund, Sverige: Pontus Thernström, 26, universitetslärare

Lund, Sverige: Pontus Thernström, 26, universitetslärare

Jag tycker att det finns både för- och nackdelar i denna fråga. Det är till exempel en fördel att vi kan använda robotarna till att göra de farligaste jobben, som radioaktivitet och kärnkraft. En nackdel är att världens befolkning ökar hela tiden och om robotar används mer och mer kommer konsekvensen bli att fler människor kommer att förlora sina arbeten.


Salvador, Bahia, Brasilien: Alaor Lopes Menezes Filho, 28, journalist

Salvador, Bahia, Brasilien: Alaor Lopes Menezes Filho, 28, journalist

Robotteknik finns i nästan allting vi ser. Jag förstår att dessa framsteg är mycket viktiga eftersom vi är beroende av tekniken. Det som fascinerar många av oss med robotteknik är just det faktum att området robotteknik har så mycket att göra med förståelsen av våra egna mänskliga villkor. Om vi inte kan skapa robotar som har känslor är det just för att vi fortfarande inte förstår mänskliga känslor helt och fullt för att kunna spela in dem på vilken enhet som helst. Likaså är det mänskliga tänkandet, i all dess fullkomlighet och komplexitet, fortfarande långt ifrån att kunna reproduceras artificiellt, även i ljuset av det enorma framåtskridandet som görs inom artificiell intelligens. Det är för att vi fortfarande inte kan förstå tillräckligt av hur människans intellekt fungerar.


Puerto Montt, Chile: Fabian Soto, 33, eltekniker

Puerto Montt, Chile: Fabian Soto, 33, eltekniker

Det är oundvikligt att människor kommer att bytas ut i många funktioner, men inte i beslutsprocessen, det ser jag att det inte kommer att hända eftersom de bara kan svara på programmeringen.


Lima, Peru: Lucho Butron, 45, ekonomiingenjör

Lima, Peru: Lucho Butron, 45, ekonomiingenjör

Jag tycker mycket om robotarnas roll, robotteknikens era har kommit. Det är viktigt att detta blir till gagn för samhället, för att stödja mänskligheten, såsom barnomsorg, äldreomsorg och även att kommunicera i samhället. Tekniken ska alltid arbeta för det goda och inte för att skapa konflikter. Många företag och industrier använder redan robotar som ersätter mänsklig arbetskraft, och de kräver ingen lön. Men det är inte negativt, eftersom jag tror att detta ger människor tid att vara engagerade i utvecklingen av någon konst, sport, läsning, etcetera som skulle vara till gagn för mänskligheten.


Dubai, Förenade Arabmineraten: Jullian Marcelo Marimla, 18, studerande

Dubai, Förenade Arabmineraten: Jullian Marcelo Marimla, 18, studerande

Robotteknikingenjörer tenderar att ta steget till nästa nivå för att förbättra och utveckla tillförlitligheten i nästa generations robotar. Enligt min mening kan robotarna ge fördelar i våra mänskliga liv; modern teknik är inställd på att expandera varje år och utvecklas för att göra livet lättare. En dag kommer robotar att vara en del av det mänskliga livet. Hittills har vi nano-teknologi, robotkostym för skelettskador och robotskötare under utveckling, och det är bara några av de första stegen i robotteknikutvecklingen.


Las Palmas Kanarieöarna, Spanien: Francisco Melian Berriel, 51, vaktmästare

Las Palmas Kanarieöarna, Spanien: Francisco Melian Berriel, 51, vaktmästare

Jag tror att robotarna inom den närmaste framtiden inte kommer att ha så mycket inflytande som folk tror. Inom industrin, ja, men inte i våra dagliga liv och inte heller i våra dagliga arbetsuppgifter. Beviset för detta är att för 10 eller 15 år sedan talade folk om det inflytande de skulle ha i framtiden och jag ser att i mitt dagliga liv, och för människor nära mig, har robotar en försumbar närvaro.

Översatt från engelska