Global fråga & svar: ”Vilken är din högsta önskan för ditt lands framtid?”
Malmö, Sverigen: Annia Nygård, 41, florist: Jag önskar att människor skulle bry sig mer om varandra och vara mer äkta och att det kommer från hjärtat.


Globalt sett är ett brett utbud av livskvalitet och moraliskt upplyftande beteenden önskvärda för alla människor och inom länderna är det utvecklingen av alternativa energitekniker. Det är vad Epoch Times reportrar från Sverige till Förenade Arabemineraten upptäckte när de frågade lokalbefolkningen: ”Vilken är din högsta önskan för ditt lands framtid?”

Översatt från engelska


Puerto Montt, Chile: Andrés Hernández, 21, säkerhetsvakt: Min högsta önskan för mitt lands framtid är – mer än välstånd, mer än utveckling och mer än någon sport – att det ska fortsätta att vara ett fredligt och säkert land oavsett var man väljer att leva, bekymmerslöst, långt ifrån terrorism som vi dagligen ser i andra länder genom media.

Puerto Montt, Chile: Andrés Hernández, 21, säkerhetsvakt: Min högsta önskan för mitt lands framtid är – mer än välstånd, mer än utveckling och mer än någon sport – att det ska fortsätta att vara ett fredligt och säkert land oavsett var man väljer att leva, bekymmerslöst, långt ifrån terrorism som vi dagligen ser i andra länder genom media.


Buenos Aires, Argentina: Federico Izaguirre, 22, psykologi som huvudämne: Min högsta önskan för framtiden i vårt land är att vi kan återupprätta vårt förtroende för det offentliga systemet och bland grannar. Detta har mycket att göra med tolerans och konflikter. För att återskapa detta förtroende, inte bara med en granne utan också i det offentliga systemet, måste vi som argentinare återupprätta våra värderingar om sanning, ärlighet, respekt, etcetera. Vara bättre människor och därmed bättre medborgare.

Buenos Aires, Argentina: Federico Izaguirre, 22, psykologi som huvudämne: Min högsta önskan för framtiden i vårt land är att vi kan återupprätta vårt förtroende för det offentliga systemet och bland grannar. Detta har mycket att göra med tolerans och konflikter. För att återskapa detta förtroende, inte bara med en granne utan också i det offentliga systemet, måste vi som argentinare återupprätta våra värderingar om sanning, ärlighet, respekt, etcetera. Vara bättre människor och därmed bättre medborgare.


Long Island, New York, US (på semester i Australien): Dylan DiLeva, 20, kriminologistuderande: Min högsta önskan för vårt lands framtid är att vi slutar med att delta i krig med andra länder hela tiden. Och försöka hitta fredliga sätt att hantera olika saker, istället för vapen och ammunition och allt det där, eftersom oskyldiga soldater dör och vi förlorar en massa bra människor. Fred framför allt!

Long Island, New York, US (på semester i Australien): Dylan DiLeva, 20, kriminologistuderande: Min högsta önskan för vårt lands framtid är att vi slutar med att delta i krig med andra länder hela tiden. Och försöka hitta fredliga sätt att hantera olika saker, istället för vapen och ammunition och allt det där, eftersom oskyldiga soldater dör och vi förlorar en massa bra människor. Fred framför allt!


Lermontov, Ryssland: Aleksandr Bondar, 33, programmerare: Oavsett hur banalt det låter önskar jag välstånd, värdighet och fred för vårt lands framtid. Jag vill att vårt land skulle kunna nå den nivå av utbildning och hälsovård som den hade för 30-40 år sedan. Jag önskar att våra medborgare inte var mer rädda för vår egen armé än för utländska arméer. [inte var rädda för militärtjänst]. För att uppnå detta måste vi arbeta för en patriotisk fostran av våra ungdomar! Även att en hälsosam livsstil blir trendigt och att ungdomarna kommer att vara starka, ansvarsfulla och kunna hävda sig själva och sitt land och att kunna lösa sina egna problem.

Lermontov, Ryssland: Aleksandr Bondar, 33, programmerare: Oavsett hur banalt det låter önskar jag välstånd, värdighet och fred för vårt lands framtid. Jag vill att vårt land skulle kunna nå den nivå av utbildning och hälsovård som den hade för 30-40 år sedan. Jag önskar att våra medborgare inte var mer rädda för vår egen armé än för utländska arméer. [inte var rädda för militärtjänst]. För att uppnå detta måste vi arbeta för en patriotisk fostran av våra ungdomar! Även att en hälsosam livsstil blir trendigt och att ungdomarna kommer att vara starka, ansvarsfulla och kunna hävda sig själva och sitt land och att kunna lösa sina egna problem.


Salvador, Bahia, Brasilien: Diogo Arcanjo, 23, modell: Att människor kan vara mänskligare och att föräldrar kan uppfostra sina barn och lära dem vad respekt är och att respektera andra, etcetera.

Salvador, Bahia, Brasilien: Diogo Arcanjo, 23, modell: Att människor kan vara mänskligare och att föräldrar kan uppfostra sina barn och lära dem vad respekt är och att respektera andra, etcetera.


Zaragoza, Spanien: Quintín Ruíz Gómez, 68, pensionerad chaufför: Med de stora problemen med protester som Spanien har, är min högsta önskan för alla som söker ett arbete att de får en anställning. Jag önskar också att alla på jorden ska vara lyckliga och nöjda.

Zaragoza, Spanien: Quintín Ruíz Gómez, 68, pensionerad chaufför: Med de stora problemen med protester som Spanien har, är min högsta önskan för alla som söker ett arbete att de får en anställning. Jag önskar också att alla på jorden ska vara lyckliga och nöjda.


Melbourne, Australien: William Preedy, 49, manusförfattare: Den högsta önskan för landet skulle vara fri hälsovård och utbildning för alla och att Australien visar vägen för alternativ energiteknik genom att sätta ett pris på koldioxid. Då kan vi visa vägen eftersom hela världen så småningom måste anta alternativa förnybara energikällor. Så om vi sätter ett pris på koldioxid nu så kommer vi att ha incitament att utveckla alternativa energitekniker. Och vi skulle kunna leda världen i alternativ energiteknik.

Melbourne, Australien: William Preedy, 49, manusförfattare: Den högsta önskan för landet skulle vara fri hälsovård och utbildning för alla och att Australien visar vägen för alternativ energiteknik genom att sätta ett pris på koldioxid. Då kan vi visa vägen eftersom hela världen så småningom måste anta alternativa förnybara energikällor. Så om vi sätter ett pris på koldioxid nu så kommer vi att ha incitament att utveckla alternativa energitekniker. Och vi skulle kunna leda världen i alternativ energiteknik.


Tunja, Colombia: Omar Silva Coronado, 37, advokat, entreprenör: Att det skulle finnas många företag eller skapa dem. Många företag som kan exportera och att vi kunde uppmuntra människor att lägga bekvämligheten åt sidan.

Tunja, Colombia: Omar Silva Coronado, 37, advokat, entreprenör: Att det skulle finnas många företag eller skapa dem. Många företag som kan exportera och att vi kunde uppmuntra människor att lägga bekvämligheten åt sidan.


Dubai, Förenade Arabemineraten: Aly Malik, 26, chef: Jag kommer ursprungligen från Pakistan men jag ser Förenade Arabemineraten som mitt hemland eftersom jag nästan har vuxit upp här. Min högsta önskan för Förenade Arabemineraten är att det ska vara nummer ett i alla avseenden som ekonomisk utveckling, gästfrihet, kultur, utbildning, hälsa, idrott och allt annat.

Dubai, Förenade Arabemineraten: Aly Malik, 26, chef: Jag kommer ursprungligen från Pakistan men jag ser Förenade Arabemineraten som mitt hemland eftersom jag nästan har vuxit upp här. Min högsta önskan för Förenade Arabemineraten är att det ska vara nummer ett i alla avseenden som ekonomisk utveckling, gästfrihet, kultur, utbildning, hälsa, idrott och allt annat.