Global fråga & svar: ”Vilken är den största utmaningen du möter som lärare?”
Björn, Håkansson, 50, präst och lärare i religionskunskap, Lund, Sverige. <p> Jag undervisar föräldrar och tonåringar i kristen tro så jag känner det som att gå mot strömmen. Människor vet inte så mycket om religion så jag måste börja med det grundläggande. Religionen är ganska sekulariserad idag, samhället förändras. Det var skillnad förr när jag var yngre. I Kina pågår det en fruktansvärd förföljelse av religioner men i Sverige finns det en annan typ av religiöst förtryck. Detta är ett extremt land och människor som är religiösa blir förtryckta på ett mer subtilt sätt. Men de flesta människorna i Sverige är goda människor.


Ansvar, ökad arbetsbörda, läs- och skrivkunskaper och hur samhällets moralstandard påverkar lärarnas överlevnad i klassrummet är vad Epoch Times reportrar från Sverige till Förenade Arabmineraten upptäckte när de frågade ”Vilken är den största utmaningen du möter som lärare?”

Översatt från engelska


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/2_USA-.jpg" alt="Natalie S, högskolelärare, Ohio, USA.

För mig är den största utmaningen att hålla dagens elever engagerade i klassen och samtidigt ge en utbildning som är relevant för dem. Annars tycker de inte att det är värt att lära sig. Jag tycker också att det är svårt att undervisa från materialet i läroplanen och samtidigt möta kraven och riktlinjerna från staten.
” width=”100%”>

Natalie S, högskolelärare, Ohio, USA.

För mig är den största utmaningen att hålla dagens elever engagerade i klassen och samtidigt ge en utbildning som är relevant för dem. Annars tycker de inte att det är värt att lära sig. Jag tycker också att det är svårt att undervisa från materialet i läroplanen och samtidigt möta kraven och riktlinjerna från staten.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/3_Chile-.jpg" alt="Manuel Morega, 41, datorlärare, Puerto Montt, Chile.

Att ge tekniska verktyg till människor som inte har den formella utbildningen. Ibland undervisar jag döva eller människor som inte kan läsa eller skriva. I dessa fall är det svårt att undervisa dem. Jag tror att det är den största utmaningen för mig.
” width=”100%”>

Manuel Morega, 41, datorlärare, Puerto Montt, Chile.

Att ge tekniska verktyg till människor som inte har den formella utbildningen. Ibland undervisar jag döva eller människor som inte kan läsa eller skriva. I dessa fall är det svårt att undervisa dem. Jag tror att det är den största utmaningen för mig.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/4_Brazil-.jpg" alt="Edson Vidal 48, professor i tropiskt skogsbruk, Piracicaba, Brasilien.

Den största utmaningen för mig som lärare var att lägga samman många människors åsikter och förvandla dem till något som alla kände delaktighet i. Jag var moderator, inbjuden av FAO, i Rio+20 (FN:s möte om hållbar utveckling som hölls i Rio de Janeiro i juni 2012).
” width=”100%”>

Edson Vidal 48, professor i tropiskt skogsbruk, Piracicaba, Brasilien.

Den största utmaningen för mig som lärare var att lägga samman många människors åsikter och förvandla dem till något som alla kände delaktighet i. Jag var moderator, inbjuden av FAO, i Rio+20 (FN:s möte om hållbar utveckling som hölls i Rio de Janeiro i juni 2012).


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/5_Colombia-.jpg" alt="Lourdes Claros Chavarro, 46, lärare, Bogota, Colombia.

Den viktigaste frågan för mig är att ha en mycket nära kontakt med varje elev. Många av dem har familjeproblem och visar inte sina känslor. Jag använder mig av många olika sätt för att förstärka relationen mellan lärare och elev för att till fullo utveckla värderingar och attityder som tillåter dem att bli produktiva människor i sin sociala miljö.
” width=”100%”>

Lourdes Claros Chavarro, 46, lärare, Bogota, Colombia.

Den viktigaste frågan för mig är att ha en mycket nära kontakt med varje elev. Många av dem har familjeproblem och visar inte sina känslor. Jag använder mig av många olika sätt för att förstärka relationen mellan lärare och elev för att till fullo utveckla värderingar och attityder som tillåter dem att bli produktiva människor i sin sociala miljö.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/6_Spain-.jpg" alt="Isabel Mur, 23, lågstadielärare, Zaragoza, Spanien.

För närvarande ifrågasätts lärarens roll i klassrummet vid många tillfällen. Som jag ser det är det den största utmaningen som vi möter som lärare….Att vara en ung lärare och ha föräldrar som inte litar på mig i mitt arbete eller i min undervisning är utan tvekan den största utmaningen jag fått stå inför som lärare. Fastän det är en utmaning har det kanske stimulerat mig att ge mitt allra bästa till mina elever och ändra tänkesättet hos de vuxna. Utan tvekan är min bästa belöning att se hur mina kära elever lär sig skriva och läsa och i synnerhet lär sig meningen med vänskap.
” width=”100%”>

Isabel Mur, 23, lågstadielärare, Zaragoza, Spanien.

För närvarande ifrågasätts lärarens roll i klassrummet vid många tillfällen. Som jag ser det är det den största utmaningen som vi möter som lärare….Att vara en ung lärare och ha föräldrar som inte litar på mig i mitt arbete eller i min undervisning är utan tvekan den största utmaningen jag fått stå inför som lärare. Fastän det är en utmaning har det kanske stimulerat mig att ge mitt allra bästa till mina elever och ändra tänkesättet hos de vuxna. Utan tvekan är min bästa belöning att se hur mina kära elever lär sig skriva och läsa och i synnerhet lär sig meningen med vänskap.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/7_Peru.jpg" alt="Marlene Ventocilla, 40, grundkolelärare, Lima, Peru.

Min största utmaning var att hitta strategier för att nå barnen med hänsyn till deras ålder. Hos små barn kan man göra det genom spel och audiovisuella hjälpmedel. Man når mycket goda resultat med äldre barn genom att lära dem att utforska och lära dem att uttrycka sig genom kommunikation. Att undervisa barn bidar till att uppnå psykisk balans. I dagens värld arbetar båda föräldrarna och barnen lämnas ensamma utan vägledning. Som lärare måste vi försöka hjälpa barnen i deras utveckling.
” width=”100%”>

Marlene Ventocilla, 40, grundkolelärare, Lima, Peru.

Min största utmaning var att hitta strategier för att nå barnen med hänsyn till deras ålder. Hos små barn kan man göra det genom spel och audiovisuella hjälpmedel. Man når mycket goda resultat med äldre barn genom att lära dem att utforska och lära dem att uttrycka sig genom kommunikation. Att undervisa barn bidar till att uppnå psykisk balans. I dagens värld arbetar båda föräldrarna och barnen lämnas ensamma utan vägledning. Som lärare måste vi försöka hjälpa barnen i deras utveckling.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/8_Greece-.jpg" alt="Gianna Poretsanou, 29, lärare, Athen, Grekland.

Som lärare vill jag att mina elever ser mig som en ”partner”, en sorts ”medresenär” i inlärningsprocessen, inte som en auktoritär figur. Bara på det sättet kan jag vara en inspiration för mina elever, vilket enligt min åsikt är en av de största utmaningarna som en lärare möter.
” width=”100%”>

Gianna Poretsanou, 29, lärare, Athen, Grekland.

Som lärare vill jag att mina elever ser mig som en ”partner”, en sorts ”medresenär” i inlärningsprocessen, inte som en auktoritär figur. Bara på det sättet kan jag vara en inspiration för mina elever, vilket enligt min åsikt är en av de största utmaningarna som en lärare möter.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/9_Dubai-.jpg" alt="Saba Siddiqi, 35, lärare, Dubai, Förenade Arabmineraten.

Jag skulle säga att det är tudelat. För det första går de flesta människorna omkring helt upptagna speciellt av sina mobiltelefoner, sina iPhones och sina iPads. Så det jag måste göra är att försöka fånga deras intresse utanför alla dessa störningar som bara är en fingertryckning ifrån dem, så det är en utmaning. Den andra utmaningen är att arbeta med elever som för det första tycker att det är ganska svårt att närma sig mig med sina svårigheter och för det andra inte vill göra arbetet. På det stora hela handlar det om elevernas ständiga distraktioner som jag måste kunna hantera.” width=”100%”>

Saba Siddiqi, 35, lärare, Dubai, Förenade Arabmineraten.

Jag skulle säga att det är tudelat. För det första går de flesta människorna omkring helt upptagna speciellt av sina mobiltelefoner, sina iPhones och sina iPads. Så det jag måste göra är att försöka fånga deras intresse utanför alla dessa störningar som bara är en fingertryckning ifrån dem, så det är en utmaning. Den andra utmaningen är att arbeta med elever som för det första tycker att det är ganska svårt att närma sig mig med sina svårigheter och för det andra inte vill göra arbetet. På det stora hela handlar det om elevernas ständiga distraktioner som jag måste kunna hantera.