Global fråga & svar: ”Vem tycker du har äganderätten till Nordpolen?”
Anita Borisova, 26, butikschef, Lund, Sweden <p> Jag är inte så insatt i denna fråga men jag tycker att det skulle vara Sverige därför att jag bor här och som jag förstår det har Sverige en bra miljöpolitik och tänker mycket på människor. Sverige är en av de få länder som bryr sig om den enskilda människan och inte bara massan i jämförelse med Danmark till exempel. Jag har arbetat i Danmark i fem år. Den lilla människan är inte så viktig där och man har inte så mycket rättigheter som en anställd. Gruppen är mer viktig istället. Jag skulle absolut inte välja USA eller Ryssland som ägare till Nordpolen. De har redan så mycket makt i vår värld. Så jag skulle säga Sverige som första val och kanske Danmark eller Finland.


Lika rättigheter, bildande av ett internationellt organ och att inget land har den absoluta juridiska rätten att skydda Nordpolen. Det är vad Epoch Times reportrar från Sverige till USA upptäckte när de frågade ”Vem tycker du har äganderätten till Nordpolen?”

Översatt från engelska


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/Canada-.jpg" alt="Sarah Hennekens, 20, studerande, Vancouver, Kanada.

Det var en stor fråga på fartyget som jag var på när jag var på ”The Students on Ice program”. Det är en viktig fråga med tanke på den globala uppvärmningen. Den som äger Nordpolen kommer att ha domsrätt över vad som händer med den. Kanada är inriktad på att göra det men med tanke på hur vi har hanterat miljön borde vi inte ha domsrätt. Jag tycker att det borde vara en internationell fråga. Nästan som en fråga för FN, därför att den har så framträdande betydelse i den förändring som äger rum i världen för närvarande. [Not. Studerande på is är en prisbelönt organisation som erbjuder en unik utbildningsexpedition till Antarktis och Nordpolen.] ” width=”100%”>

Sarah Hennekens, 20, studerande, Vancouver, Kanada.

Det var en stor fråga på fartyget som jag var på när jag var på ”The Students on Ice program”. Det är en viktig fråga med tanke på den globala uppvärmningen. Den som äger Nordpolen kommer att ha domsrätt över vad som händer med den. Kanada är inriktad på att göra det men med tanke på hur vi har hanterat miljön borde vi inte ha domsrätt. Jag tycker att det borde vara en internationell fråga. Nästan som en fråga för FN, därför att den har så framträdande betydelse i den förändring som äger rum i världen för närvarande. [Not. Studerande på is är en prisbelönt organisation som erbjuder en unik utbildningsexpedition till Antarktis och Nordpolen.]


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/Dubai-3.jpg" alt="Janeesh Karammal, 32, IT-ingenjör, Dubai, Förenade Arabmineraten.

Alla de som delar gränsen borde ha lika rätt till det och en lag borde stiftas så att de inte använder resurserna från detta område i kommersiellt syfte – annat än för forskning och bevarande av området – därför att man tror att 25 procent av världens tillgångar av olja och gas finns under Norra Ishavet.
” width=”100%”>

Janeesh Karammal, 32, IT-ingenjör, Dubai, Förenade Arabmineraten.

Alla de som delar gränsen borde ha lika rätt till det och en lag borde stiftas så att de inte använder resurserna från detta område i kommersiellt syfte – annat än för forskning och bevarande av området – därför att man tror att 25 procent av världens tillgångar av olja och gas finns under Norra Ishavet.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/Chile-4.jpg" alt="Francisco Villaroel, 22, studerande och deltidsarbetande, Puerto Montt, Chile.

Det känns som att inte något land borde ha suveränitet eller absolut domsrätt över Nordpolen. Nordpolen borde bara användas till forskning.
” width=”100%”>

Francisco Villaroel, 22, studerande och deltidsarbetande, Puerto Montt, Chile.

Det känns som att inte något land borde ha suveränitet eller absolut domsrätt över Nordpolen. Nordpolen borde bara användas till forskning.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/Brazil-5.jpg" alt="Sheyla Desirée Flaibam, 55, chef för en resebyrå, Itatiba, Brasilien.

Lagen säger att alla har rätt att kontrollera 200 mil från sin kust – vilket motsvarar 370 km. Dilemmat är att avgöra var kusten börjar. Men det finns en deadline för frågan och därför är det en kapplöpning så Ryssland har klivit fram. Tvisten om Nordpolen är hård men jag tror det blir Ryssland.
” width=”100%”>

Sheyla Desirée Flaibam, 55, chef för en resebyrå, Itatiba, Brasilien.

Lagen säger att alla har rätt att kontrollera 200 mil från sin kust – vilket motsvarar 370 km. Dilemmat är att avgöra var kusten börjar. Men det finns en deadline för frågan och därför är det en kapplöpning så Ryssland har klivit fram. Tvisten om Nordpolen är hård men jag tror det blir Ryssland.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/Colombia-6.jpg" alt="Edgar Restrepo Rubio, 60, journalist, Medellín, Colombia.

För närvarande har alla ursprungliga länder lika rättigheter och senare även de som kommer in i området. Norra Ishavet är ett område som sjuder av liv, har en rik flora och fauna och är rik på mineraler som till exempel guld. Den har en nyckelposition eftersom den förkortar avståndet mellan länder och man kan undvika att korsa Suezkanalen eller gå runt Kaphorn, till exempel mellan Tokyo och London.
” width=”100%”>

Edgar Restrepo Rubio, 60, journalist, Medellín, Colombia.

För närvarande har alla ursprungliga länder lika rättigheter och senare även de som kommer in i området. Norra Ishavet är ett område som sjuder av liv, har en rik flora och fauna och är rik på mineraler som till exempel guld. Den har en nyckelposition eftersom den förkortar avståndet mellan länder och man kan undvika att korsa Suezkanalen eller gå runt Kaphorn, till exempel mellan Tokyo och London.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/NewZealand-7.jpg" alt="Aaron Maisey, 26, bartender, Hamilton, Nya Zeeland.

Jag vill säga att ingen har rätt att äga den men det är allas ansvar att ta hand om den. Tidigare händelser i historien visar att den fria marknadens entreprenörer inte har den moraliska kompassen att veta när de ska sluta utvinna resurser. Och utan noggrann reglering och en internationell myndighet som kan vidta åtgärder kommer de att fortsätta att utvinna tillgångarna på ett ohållbart sätt.
” width=”100%”>

Aaron Maisey, 26, bartender, Hamilton, Nya Zeeland.

Jag vill säga att ingen har rätt att äga den men det är allas ansvar att ta hand om den. Tidigare händelser i historien visar att den fria marknadens entreprenörer inte har den moraliska kompassen att veta när de ska sluta utvinna resurser. Och utan noggrann reglering och en internationell myndighet som kan vidta åtgärder kommer de att fortsätta att utvinna tillgångarna på ett ohållbart sätt.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/USA-8.jpg" alt="Richard Reagan, 72, pensionerad ordförande för ” Wildlife Foundation”, New York, USA.

Jag skulle säga ingen. Pingvinerna! Därför att när polarisen smälter förlorar de sin livsmiljö. Det är orsakat av alla dessa länder, av överindustrialisering, den globala uppvärmningen. Nu har människan orsakat det. Det brukade var istid varje 40 000:e år men nu går det snabbare på grund av det som vi gör. Djurlivet lider och de har ursprungsbefolkningars rättigheter såvitt jag kan förstå. Detta land tillhör inte någon och jag vet att fartyg behöver färdas genom Nordpolen men ingen äger den.
” width=”100%”>

Richard Reagan, 72, pensionerad ordförande för ” Wildlife Foundation”, New York, USA.

Jag skulle säga ingen. Pingvinerna! Därför att när polarisen smälter förlorar de sin livsmiljö. Det är orsakat av alla dessa länder, av överindustrialisering, den globala uppvärmningen. Nu har människan orsakat det. Det brukade var istid varje 40 000:e år men nu går det snabbare på grund av det som vi gör. Djurlivet lider och de har ursprungsbefolkningars rättigheter såvitt jag kan förstå. Detta land tillhör inte någon och jag vet att fartyg behöver färdas genom Nordpolen men ingen äger den.